Informacje z Urzędu Miasta

04-04-2019

Przedłużenie terminu składania wniosków o przyznanie tytułu Mecenasa Siedleckiej Kultury

Prezydent Miasta Siedlce informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr VII/58/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/208/2007 w sprawie ustanowienia tytułu Mecenasa Siedleckiej Kultury, zgodnie z § 10 ww. uchwały wnioski o przyznanie powyższego tytułu składane są do 15 kwietnia roku bieżącego za rok ubiegły.


W związku z powyższym wnioski przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, do dnia 15 kwietnia 2019 roku.

 

Więcej
04-03-2019

Nagroda Prezydenta Miasta Siedlce „Wawrzyn Siedlecki”

  za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony kultury

Więcej
13-02-2019

Stypendia na II półrocze 2019 r.

Prezydent Miasta Siedlce przypomina, że na mocy Uchwały Nr XXXVI/588/2005 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2005 roku osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury, zamieszkałe na terenie miasta Siedlce mogą ubiegać się o przyznanie stypendium na II półrocze 2019 roku.

Więcej

1 [2] [3] ... ... [30] [31] [32]   następna strona »