Aktualności

17-06-2011

Smutna, ostatnia defilada zwiadowców

Smutna, ostatnia defilada zwiadowców

17 czerwca w Siedlcach po raz ostatni odbyła się defilada siedleckich zwiadowców, żołnierzy 1 batalionu rozpoznawczego. Jednostka ta, która stacjonowała w Siedlcach od 1994 roku, decyzją władz wojskowych została rozformowana, a jej żołnierze przeniesieni do innych garnizonów.

Ten smutny nie tylko dla żołnierzy, ale także mieszkańców Siedlec dzień rozpoczęła Msza św. koncelebrowana w kościele garnizonowym, w intencji żołnierzy i pracowników wojska, pod przewodnictwem biskupa polowego WP Józefa Guzdka.
Na uroczystość pożegnania sztandaru 1 batalionu rozpoznawczego przybyło wielu znamienitych gości. Władze wojskowe reprezentowali gen. dyw. Andrzej Malinowski, z-ca dowódcy Wojsk Lądowych i gen. bryg. Grzegorz Duda, d-ca 1 Dywizji Zmechanizowanej. W gronie zaproszonych gości był także gen. Paweł Nasiłowski, reprezentujący Ministerstwo Sprawiedliwości i były dowódca Wojsk Lądowych gen. broni, obecnie w stanie spoczynku, Waldemar Skrzypczak. Byli także byli dowódcy 1br: ppłk Wiesław Wierzbiński (1994 - 97) i ppłk Zdzisław Zwierz (2004 - 2007). Nie zabrakło posłów ziemi siedleckiej: Stanisławy Prządki, Krzysztofa Tchórzewskiego, Jacka Kozaczyńskiego i Krzysztofa Borkowskiego. Władze samorządowe Siedlec reprezentował prezydent Wojciech Kudelski, jego zastępca Anna Sochacka i przewodniczący Rady Miasta Piotr Karaś, a władze powiatu siedleckiego starosta Zygmunt Wielogórski. Byli też przedstawiciele samorządowców z podsiedleckich gmin, wójtowie: Siedlec - Mirosław Bieniek, Wiśniewa - Krzysztof Kryszczuk i Wodyń - Marian Sekulski.

- Przez 17 lat służby w Siedlcach żołnierze i pracownicy jednostki ze swoich zadań wywiązywali się bez zarzutu, co potwierdzały kolejne kontrole i inspekcje - powiedział dowódca 1 batalionu rozpoznawczego ppłk Arkadiusz Widła. - Nasi żołnierze z narażeniem życia i zdrowia pełnili odpowiedzialną służbę poza granicami kraju - w misjach pokojowych na Bałkanach, Iraku, Afganistanie, Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej.

O godz. 12.00 na placu Gen. Sikorskiego odbył się ostatni apel, w trakcie którego żołnierze i dowódca pożegnali sztandar jednostki. Uroczystości zakończyła defilada pododdziałów stacjonujących w Siedlcach.

Ostatnim etapem uroczystości było wręczenie wyróżnień i pamiątek wojskowym oraz osobom, które w ciągu minionych lat współpracowały z siedlecką jednostką. W sali CKiS odbył się również ostatni koncert siedleckiej orkiestry wojskowej.

1. batalion rozpoznawczy powstał w 1994 roku. Jego dowódcami byli: kolejno mjr Wiesław Wierzbiński, mjr Grzegorz Jasiukiewicz, ppłk Piotr Oleszczak, ppłk Zdzisław Zwierz i ppłk Arkadiusz Widła.

Dwa lata temu 1 batalion rozpoznawczy stanowił trzon Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Czadzie, a kontyngentem dowodził ppłk Arkadiusz Widła. Siedleccy zwiadowcy uczestniczyli również w misjach na Bałkanach, w Iraku i Afganistanie. Włączali się w akcje ratownicze po klęskach żywiołowych na terenie kraju, a w samych Siedlcach uświetniali uroczystości państwowe i miejskie.

« Powrót