Aktualności

16-06-2011

Konferencja podsumowująca realizację Projektu "Lepszy w zawodzie"

Konferencja podsumowująca realizację Projektu "Lepszy w zawodzie"

16 czerwca 2011 r. w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Konarskiego 9 w Siedlcach odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego pt. "Lepszy w zawodzie".

Celem konferencji było podsumowanie podjętych w projekcie działań oraz prezentacja 7 raportów przedstawiających osiągnięcia wszystkich siedleckich zespołów szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w projekcie oraz Centrum Kształcenia Praktycznego. Konferencja zgromadziła blisko 100 uczestników. Wśród zaproszonych gości na czele z Panem Wojciechem Kudelskim - Prezydentem Miasta Siedlce, byli również Pan Piotr Karaś Przewodniczący Rady Miasta Siedlce, Pani Ewa Marchel Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach, wielu przedstawicieli różnych instytucji działających na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego, instytucji rynku pracy oraz szkół.

Podczas konferencji dyrektorzy szkół złożyli podziękowania Panu Prezydentowi oraz Pani Katarzynie Wawryniuk - inspektorowi Wydziału Edukacji pełniącej funkcję koordynatora projektu - za wsparcie i realizację projektu.

Projekt trwa do 31 sierpnia 2011 roku.

« Powrót