Aktualności

11-07-2011

Nowe autobusy dla MPK

Nowe autobusy dla MPK

14 lipca 2011 roku w w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Siedlce została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn:” „Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w Siedlcach - III etap”.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet V „Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu”, Działanie 5.1 „Transport miejski”.W ramach projektu zostanie zakupionych 11 sztuk niskopodłogowych autobusów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, które zostaną doposażone w dodatkowe elementy podnoszące użyteczność transportu publicznego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zmodernizowane zostaną 93 przystanki komunikacji miejskiej. W celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego została wykonana budowa i instalacja systemu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego i Warszawskiej. Ponadto w ramach projektu zostanie wykonany system zarządzania ruchem polegający na zakupie niezbędnego sprzętu i oprogramowania (serwer bazodanowy do komunikacji dyspozytorni z pojazdami, pakiety programowe do tworzenia karty drogowej i rozliczania czasu pracy kierowców, stanowisko bieżącego nadzoru ruchu wraz z oprogramowaniem, moduły komunikacyjne wykorzystujące połączenia GPRS, GSM oraz sieci WIFI).

Całkowity koszt realizacji inwestycji to 13 080 184,56 zł,

Poziom dofinansowania: 83,73%

Źródło: mcz

« Powrót