Aktualności

10-08-2011

Koniec rozmów z PSS

Koniec rozmów z PSS

Od kilku miesięcy trwały negocjacje pomiędzy Urzędem Miasta Siedlce a PSS Społem w sprawie przeprowadzenia wspólnej inwestycji polegającej na budowie obiektu użyteczności publicznej na terenie Placu Generała Władysława Sikorskiego. Budynek miał pomieścić nowy ratusz miejski, powierzchnie handlowe przeznaczone pod działalność Spółdzielni PSS oraz duży podziemny parking. 

Prowadzone negocjacje nie przyniosły oczekiwanego efektu w postaci zawarcia porozumienia o przystąpieniu do realizacji inwestycji. Po przeprowadzonych analizach finansowych Zarząd PSS Społem stwierdził, że nie posiada odpowiednich środków na jej realizację oraz możliwości uzyskania oczekiwanych efektów ekonomicznych. W związku z powyższym obie strony podjęły decyzję o zakończeniu prowadzenia dalszych rozmów w sprawie wspólnej inwestycji na Palcu Sikorskiego.

W tej sytuacji Prezydent Miasta Siedlce zdecydował się skierować do Rady Miasta Siedlce projekt uchwały w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i rozważenie możliwości samodzielnego przeprowadzenia inwestycji zabudowy Placu Sikorskiego, w części należącej do Miasta Siedlce i Agencji Rozwoju Miasta.

 

« Powrót