Aktualności

14-06-2013

17 czerwca ostatni dzień składania deklaracji

17 czerwca ostatni dzień składania deklaracji

W związku z tym, że 15 czerwca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać także w poniedziałek 17 czerwca w Biurze Obsługi Interesanta od godz. 7.45 do 18.00.

Od 1 lipca wejdzie w życie nowy system gospodarowania odpadami. Nakłada on na mieszkańców obowiązek wypełnienia deklaracji, w których trzeba będzie podać liczbę osób, zadeklarować sposób zbierania śmieci (selektywny bądź zmieszany), a także obliczyć wysokość miesięcznej opłaty za odbiór śmieci. W celu usprawnienia tego procesu od 25 maja do 7 czerwca wyznaczeni pracownicy UM Siedlce, posiadający identyfikator, dostarczą mieszkańcom domów jednorodzinnych potrzebne dokumenty. Wypełnione deklaracje zostaną odebrane przez pracowników i złożone w Urzędzie. W przypadku nieobecności właściciela nieruchomości pracownicy zostawią powiadomienie z numerem telefonu kontaktowego. Mieszkańcy wspólnot i Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej otrzymają deklaracje do wypełnienia od swoich administracji. Na ich podstawie zostaną sporządzone deklaracje zbiorcze, które trafią do Urzędu. Wszyscy mieszkańcy otrzymają również broszury informacyjne o nowym systemie gospodarowania odpadami. Wypełnione deklaracje muszą trafić do Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do 17 czerwca.
 

« Powrót