Aktualności

06-09-2011

Obwodnice z poślizgiem

Obwodnice z poślizgiem

Budowa I i II etapu obwodnicy Siedlec opóźnia się. Pierwotny termin zakończenia obu inwestycji przypadał na ostatni dzień sierpnia. - Opóźnienia wynikły z przyczyn niezależnych od wykonawców, głównie niesprzyjających warunków pogodowych - poinformował na sesji Rady Miasta, wiceprezydent Siedlec Jarosław Głowacki.

Urząd Miasta podpisał stosowne aneksy do umów z wykonawcami. Przypomnijmy, że I etap budowy obwodnicy obejmuje wykonanie ponad 3 km drogi na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Sokołowskiej. Jego wykonawcą jest Polimex-Mostostal. Nowy termin zakończenia budowy to 30 listopada. O miesiąc wcześniej oddany zostanie II etap obwodnicy o długości 2,6 km, od ul. Kazimierzowskiej do Sokołowskiej. Wykonawcą tego zadania są Regionalne Drogi Podlaskie.
Wiele problemów użytkownikom dróg przysporzyła budowa czterech rond. Trzy z nich zakończone zostały zgodnie z harmonogramem, tj. do końca sierpnia. Przesunął się tylko termin oddania ronda na ul. Sokołowskiej, które włączone zostało do ruchu 6 września.
(dd)

Źródło: dd

« Powrót