Aktualności

19-09-2011

72 rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

72 rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

W sobotę 17 września odbyły się siedleckie uroczystości upamiętniające 72 rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Z tej okazji władze samorządowe miasta,

przedstawiciele administracji rządowej oraz delegacje organizacji kombatanckich a także siedleckich szkół, złożyli wiązanki kwiatów w miejscach pamięci narodowej na terenie Siedlec.

Uroczystości rozpoczęły się pod krzyżem katyńskim na cmentarzu miejskim gdzie delegacja władz miasta z prezydentem Wojciechem Kudelskim na czele złożyła kwiaty, następnie pod pomnikiem na cmentarzu wojennym wspólnie odmówiono modlitwę za ofiary sowieckiej agresji na Polskę. Potem uczestnicy obchodów udali się pod krzyż na Sekule - gdzie w czasach stalinowskich rozstrzeliwano działaczy niepodległościowych. W tym szczególnym miejscu swoimi refleksjami podzielił się Roman Bareja przewodniczący Związku Rodzin Katyńskich w Siedlcach. W tym lasku bezpieka rozstrzelała wielu działaczy niepodległościowych, ich bezimienne groby znajdują się wokół tego krzyża postawionego staraniem osób zaangażowanych w upamiętnienie stalinowskich zbrodni na terenie miasta. Nigdy nie powinniśmy o nich zapomnieć - mówił Roman Bareja.

Główna część obchodów odbyła się na Placu Wileńskim, pod pomnikiem Żołnierzy 5 i 6 Brygady
Wileńskiej Armii Krajowej, gdzie po Mszy Świętej w Kościele pod wezwaniem Ducha Świętego zgromadzili się przedstawiciele siedleckich organizacji kombatanckich, harcerze, organizacje strzeleckie a także przedstawiciele parlamentu RP. Nie zabrakło również licznie przybyłych pocztów sztandarowych siedleckich szkół, które zaciągnęły honorową wartę wokół pomnika. W swoim wystąpieniu prezydent Wojciech Kudelski przypomniał historię tamtych dni. Odniósł się również do współczesności zwracając uwagę na wielki obowiązek pielęgnowania pamięci poległych z rąk najeźdźcy obrońców ojczyzny oraz wszystkich ofiar komunizmu. Zwrócił również uwagę, że lekcja historii z 17 września powinna być także pretekstem do zadawania pytań o stan obronności naszej ojczyzny współcześnie. Oszczędności budżetowe, obniżki podatków nigdy nie powinny odbywać się kosztem bezpieczeństwa kraju - mówił prezydent.
Uroczystości zakończyły się programem artystycznym przygotowanym przez uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 3.

Źródło: dd

« Powrót