Aktualności

16-09-2011

Siedlce wśród najbogatszych

Siedlce wśród najbogatszych

Siedlce z dochodem wynoszącym ponad 3400 zł na statystycznego mieszkańca jest jednym z najbogatszych polskich miast.

Tygodnik "Wspólnota" opublikował coroczny ranking samorządów. Tym razem brano pod uwagę dochody polskich miast, gmin i powiatów. Bardzo wysoko, bo na jedenastym miejscu w gronie miast na prawach powiatów sklasyfikowano Siedlce, które zanotowały także znaczący awans z 27 miejsca w roku ubiegłym. Siedlcom daleko co prawda do lidera rankingu, którym nieprzerwanie od 10 lat jest Sopot (7024 zł), ale zamożność miasta jest większa od takich ośrodków wojewódzkich, jak Zielona, Góra (3259), Rzeszów (3141), Białystok (3110), Lublin (2872), Bydgoszcz (2828) czy Szczecin (2704), a niewiele mniejsza od Kielc (3471), Poznania (3530), Gdańska (3632) czy Krakowa (3658). Najbogatszym miastem wojewódzkim jest Warszawa (4956 zł). Ranking opracował prof. Paweł Swianiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego, a wziął w nim pod uwagę tylko własne dochody budżetowe samorządów i otrzymywane subwencje, bez wpływów z dotacji.
- Ranking cenionego w środowisku samorządowców tygodnika "Wspólnota" odzwierciedla, to co widzą na co dzień mieszkańcy Siedlec. Miasto jest coraz bogatsze, co przekłada się na coraz wyższe nakłady inwestycyjne i wzrost poziomu życia - powiedział prezydent Siedlec Wojciech Kudelski. - Awans naszego miasta w ciągu roku z dwudziestego siódmego aż na jedenaste miejsce na pewno cieszy, ale także mobilizuje do jeszcze większej troski o poszukiwanie nowych źródeł dochodów. Przyczyniają się do tego z pewnością nowe miejsca pracy, które powstały dzięki inwestycjom w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz zachęty podatkowe dla nowych pracodawców. Ranking dowodzi także tego, że Siedlce ze swoim olbrzymim potencjałem, jakim są jego pracowici i zaradni mieszkańcy, to nadal prężny ośrodek o znaczeniu regionalnym. Zestawienie to pozwala wysnuć jeszcze jeden wniosek. Wzrost zamożności Siedlec, to w dużej mierze wynik bardzo dobrej współpracy w ramach samorządowej koalicji "Zgoda i Rozwój", którą tworzą Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska i Siedleckie Towarzystwo Samorządowe. Wszyscy w Radzie Miasta, niezależnie od opcji politycznej, potrafią współpracować dla dobra Siedlec i to przynosi namacalne efekty. Życzyłbym wszystkim polskim samorządom, aby wzięły przykład z Siedlec, gdzie nie ma wojny polsko - polskiej, a jest wytężona praca dla dobra mieszkańców.

Źródło: dd

« Powrót