Aktualności

22-09-2011

20-lecia reaktywowania IV LO im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego

20-lecia reaktywowania IV LO im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego

22 września odbyła się uroczystość z okazji 20-lecia reaktywowania IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach.

O godzinie 1000 zaproszeni goście i społeczność Liceum "Żółkiewskiego" uczestniczyli we Mszy św. koncelebrowanej, którą w imieniu księdza biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego sprawował ks. dr Marek Paluszkiewicz.
Po Mszy św. wszyscy zgromadzeni przemaszerowali za Pocztami Sztandarowymi szkół ponadgimnazjalnych oraz Związku Strzeleckiego ,,Strzelec" pod tablicę pamiątkową IV LO przy ulicy Konarskiego 1. Tam złożono kwiaty i wysłuchano wspomnień żołnierza AK oraz ucznia gimnazjum "Żółkiewskiego" Pana Tadeusza Sobieszczaka. Następnie uczestnicy udali się do CKiS, gdzie odbyła się główna część obchodów. Klimat uroczystości podkreślały prezentacje dotyczące historii szkoły
i absolwentów. Na początku głos zabrał dyrektor szkoły Pan Jacek Jagiełło. Powitał on szacowne grono gości, wśród których znaleźli się m. in. Prezydent Miasta Siedlce Pan Wojciech Kudelski, Poseł na Sejm RP Krzysztof Tchórzewski, Mazowiecki Wicekurator Oświaty Mariusz Dobijański i in. Następnie głos zabrał Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski, który powiedział, że w ostatnich dniach podpisał zgodę na remont szkoły. Wiadomość ta została przyjęta długimi brawami.
W dalszej części uroczystości głos zabierało wielu znamienitych gości. Potem odbyło się ślubowanie klas pierwszych, a następnie Pan Dyrektor wręczył statuetki "Hetmana" oraz pamiątkowe medale osobom zasłużonym dla szkoły. Statuetki otrzymali: Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski, pierwszy Dyrektor reaktywowanego liceum - Krzysztof Sobieszczak, Wicekurator Oświaty w latach 1990-1994 - Agnieszka Lewandowska, Wiceprezes Stowarzyszenia "Żółkiewszczacy" - Adam Bogucki. Kolejnym punktem programu były artystyczne występy uczniów i absolwentów IV Liceum. Na zakończenie zaproszeni goście spotkali się w foyer CKiS przy eleganckich przekąskach, słodyczach i owocach.
Najwięcej radości całej wielopokoleniowej społeczności "Żółkiewszczaków" przyniosło zapewnienie Pana Prezydenta o remoncie i powrocie do historycznego budynku przy ul. Konarskiego 1.

Źródło: IV LO im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego

« Powrót