Aktualności

24-09-2011

Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców

Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców

XX Siedleckie Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców

Od mszy św. w kościele pw. Św. Stanisława BM rozpoczęły się 24 września obrady XX Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców.

Spotkanie zostało zorganizowane pod patronatem Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców Oddział w Siedlcach, Prezydenta Miasta Siedlce a także Centrum Kultury i Sztuki, które gościło uczestników forum.

Po mszy św. w sali teatralnej CKiS odbyła się prezentacja dotycząca historii dwudziestoletniej działalności w Siedlcach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców. W trakcie dwóch dekad funkcjonowania, KSW pomogło wielu osobom przezwyciężyć trudne sytuacje życiowe, prowadziło pomoc rodzinom działając na rzecz wyrównywanie szans. Ważnym punktem w działaniach była również edukacja, organizowanie spotkań naukowych a także pogłębianie więzi społecznych.
Głównym punktem forum były warsztaty przygotowane przez ks. dr Marka Dziewieckiego na temat rozwiązywania problemów wychowawczych. Ich uczestnicy mogli poznać sposoby właściwego budowania relacji w rodzinie oraz znaleźć odpowiedź na pytania dotyczące wymagań, jakie należy stawiać sobie oraz innym w tworzeniu poprawnych relacji interpersonalnych. Gościem warsztatów była również wybitna specjalistka w dziedzinie psychiatrii, bliska przyjaciółka Papieża Jana Pawła II dr Wanda Półtawska. Wiodącym tematem jej wystąpienia była miłość wymagająca.

Źródło: pm

« Powrót