Aktualności

30-11-2011

Rodzice w szkole

Rodzice w szkole

Rola i miejsce rodziców w samorządowej oświacie miasta Siedlce” to tytuł konferencji zorganizowanej 30 listopada przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli.

Konferencję zorganizowało Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach we współpracy z Fundacją „Rodzice szkole”, a odbyła się ona 30 listopada w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. W spotkaniu udział wzięli: Anna Sochacka, z-ca Prezydenta Miasta Siedlce, wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogumił Kacprzak, mazowiecki wicekurator oświaty Mariusz Dobijański, przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miasta Lech Poduch, przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny Stefania Hęciak oraz współorganizatorzy konferencji: prezes Fundacji „Rodzice-szkole” Wojciech Starzyński i oraz wiceprezes Maria Szpilowska. Na Sali nie zabrakło także przedstawicieli rad rodziców, dyrektorów siedleckich szkół i przedszkoli oraz nauczycieli.


Wojciech Starzyński - prezes Fundacji „Rodzice - szkole” przedstawił rys historyczny roli rodziców w oświacie polskiej. Podkreślił rolę jaka mogą współcześnie odegrać rodzice w szkole. Zwrócił uwagę na prawa rodziców w świetle obowiązującego ustawodawstwa, ale również wypływające z niego obowiązki. Z kolei Maria Szpilowska syntetycznie przekazała przybyłym możliwości włączania rodziców w życie szkoły oraz jak prawnie i organizacyjnie założyć i prowadzić radę rodziców, która wypełniałaby nie tylko swoje obowiązki, ale współuczestniczyła w procesie dydaktyczno-wychowawczym.


Bardzo ciekawy wykład przedstawiła Stefania Hęciak, która zwróciła uwagę na zależność pomiędzy odżywianiem a zachowaniem człowieka, a szczególnie ucznia. Wskazała konkretne przykłady, poparte badaniami naukowymi, wpływu produktów modyfikowanych genetycznie na zdrowie człowieka i sposób jego zachowania. Następnie wszyscy obejrzeli fragment filmu „Naturalne geny”, który ukazywał problematykę niezdrowej żywności i konsekwencje jej spożywania. W ogólną koncepcję konferencji wpisała się również przerwa w czasie której licznie zgromadzeni gości degustowali, zamiast tradycyjnej kawy i ciastek, surówki, soki naturalne i zdrowe pieczywo.

 


scdidn


 

Źródło: scdidn

« Powrót