Aktualności

28-12-2011

Budżet przyjęty

Budżet przyjęty

Podczas XV sesji radni jednomyślnie przyjęli budżet na 2012 rok. Przed głosowaniem wszystkie kluby rady miasta pozytywnie zarekomendowały uchwałę budżetową, choć nie obyło się bez krytyki.

Przyjęty właśnie budżet przewiduje dochody miasta na poziomie 411 milionów złotych a wydatki mają sięgnąć 412,6 miliona. To budżet z niskim deficytem wynoszącym 1,5 miliona złotych. Wydatki inwestycyjne zamkną się w kwocie 110,6 miliona. Dług publiczny sięgnie ponad 50%, przy dopuszczalnych ustawowo 60. Jak podkreśla skarbnik miasta Kazimierz Paryła w roku 2012, po dokonaniu planowanych spłat kredytów spadnie on poniżej 40%.

Podczas rekomendacji uchwały budżetowej przewodniczący klubu radnych PiS Lech Gadomski zwrócił uwagę na zrównoważenie wydatków i dochodów bieżących dzięki czemu udało się wygospodarować pokaźne środki na inwestycje. Ponad 100 milionów złotych jest wyrazem dalszego rozwoju miasta – mówił Radny. W podobnym tonie wypowiadał się Henryk Niedziółka reprezentujący STS. Jako zalety wymienił niski deficyt, środki przeznaczone na inwestycje, a także zabezpieczenie działalności wielu działających w mieście organizacji pozarządowych, takich jak stowarzyszenia sportowe i kulturalne. Bardziej krytyczny w ocenach najważniejszej dla miasta uchwały był radny Mariusz Dobijański. Przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej zauważył między innymi, że duża część zaplanowanych wydatków inwestycyjnych to środki pozyskane ze sprzedaży majątku miasta, a także płatności przeniesione z bieżącego roku. Radny odniósł się również do spadku pozyskiwanych środków z programów Unii Europejskiej. Jako zachowawczy budżet ocenił wiceprzewodniczący Adam Bobryk z SLD. Jego zdaniem w budżecie zabrakło wielu ważnych dla miasta inwestycji jak chociażby remont Żółkiewskiego czy remont ul. Poniatowskiego.
Mimo dyskusji i wielu krytycznych ocen radni jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową. Za tę jednomyślność podziękował wszystkim radnym prezydent Wojciech Kudelski. W czasach szalejącego kryzysu gospodarczego, kiedy wiele miast stoi na krawędzi bankructwa, Siedlce nadal się rozwijają. To zasługa naszej koalicji Zgoda i Rozwó,j a także odpowiedzialnej postawie radnych SLD- mówił prezydent. Wojciech Kudelski zauważył również, że ta wyjątkowo dobra atmosfera w mieście, sprzyja inwestycjom zewnętrznym przyczyniając się do spadku bezrobocia w mieście.
 

Źródło: pm

« Powrót