Aktualności

08-12-2017

Jak radzić sobie z uzależnieniami

Jak radzić sobie z uzależnieniami

„Widzę, rozmawiam, reaguję. O zagrożeniach czyhających na współczesną młodzież” – pod takim hasłem odbyła się 7 grudnia konferencja naukowa, zorganizowana przez Komendę Miejską Policji, IPA Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Region Siedlce, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Szkołę Podstawową nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach.

 

Uczestników: nauczycieli, pedagogów szkolnych, terapeutów, psychologów i metodyków, zgromadzonych w Sali Miejskiego Ośrodka Kultury „Podlasie”, przywitały Edyta Biarda – dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach i Małgorzata Szostek – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach. Celem konferencji, odbywającej się pod patronatem Prezydenta Miasta Siedlce Wojciecha Kudelskiego, było zwrócenie uwagi na nietypowe zachowania młodych ludzi, zminimalizowanie wśród młodzieży ryzykownych zachowań oraz uświadomienie ich skutków.

Sławomir Kurpiewski, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Siedlce, witając gości w imieniu Prezydenta Kudelskiego, podkreślił, że „najważniejszą częścią procesu wychowawczego jest wypracowanie jak najlepszych wzorców i działań, zapewniających młodym ludziom bezpieczeństwo i ochronę przed zagrożeniami współczesnego świata”. To wyzwanie dla nas wszystkich - rodziców, nauczycieli i wychowawców. Prof. Mariusz Jędrzejko, dyrektor Centrum Profilaktyki Społecznej, dowodził, że „nie ma złych dzieci, złych nastolatków. Są one owocem pracy dorosłych. Robią, słuchają, oglądają – to, na co im pozwolimy. Dziecko jest lustrem odpowiedzialnych albo beznadziejnych rodziców”.

Powinniśmy wyznaczać dzieciom normy i granice, uczyć, czym jest ciężka praca, pokazywać prawdziwy świat, bowiem młody człowiek patrzy, zauważa, zapamiętuje, działa i powtarza. We współczesnym świecie, w dobie niezwykle szybkiego rozwoju technologicznego, mającego ogromny wpływ na codzienne funkcjonowanie młodzieży, możemy dostrzec wiele zagrożeń czyhających w przestrzeni publicznej. Konsumpcjonizm, reklama, media epatujące dewiacją i agresją, presja sukcesu, legalizacja zachowań nienormatywnych, deficyt zasad moralnych, tabloidyzacja, hedonizm to najważniejsze z nich. W tym natłoku informacji, w świecie półprawd i postprawd, często nie odnajdują się nasze dzieci, które za dużą wiedzą i za dużo słyszą, tracą zdolność rozróżniania dobra i zła i szybciej ulegają negatywnym wpływom otoczenia.

Kolejny prelegent, Leszek Roszczenko z Fundacji Pedagogium, mówił o ryzykownych zachowaniach wśród dzieci i młodzieży. Podkreślał, że najważniejsza jest profilaktyka, zapobieganie problemom, zanim one wystąpią. Ważne jest, aby uświadomić sobie, że problem istnieje i należy konsekwentnie dążyć do jego rozwiązania. Wiele zagrożeń płynie także z użytkowania internetu. Fala hejtu, stalking, sexting czy inne rodzaje cyberprzemocy są na porządku dziennym. Musimy także przeciwdziałać wszelkim uzależnieniom: od narkotyków, dopalaczy przez leki używane jako środki psychoaktywne. Zadaniem dorosłych jest uświadomienie i pokazanie młodym ludziom, że nie warto sięgać po narkotyki oraz wytłumaczenie i udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania, zanim zrobią to dilerzy i producenci narkotyków.

Prof. Bartosz Łoza, z Kliniki Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, opowiadał o przeciwdziałaniu zagrożeniom samobójczym. Wśród przyczyn, tego obecnego także wśród nastolatków zjawiska, wskazał brak sensu życia, kryzys egzystencjalny, czynniki cywilizacyjne (wykluczenie, stres i przemoc w szkole, zaniedbanie rodziców). Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia samobójstw należy rozmawiać, być z drugą w stałym kontakcie, zapewnić bezpieczeństwo i skierować po profesjonalne wsparcie.

W dalszej części konferencji wyświetlono dwa filmy z rozmowami z osobami uzależnionymi, które, dzięki intensywnej pracy swojej i terapeutów, wyszły z nałogu i uczą się żyć na nowo.
Na zakończenie konferencji Małgorzata Mazurek i Magdalena Mikołajczyk, koordynatorki projektu „Widzę, rozmawiam, reaguję…”, przedstawiły informację na temat planowanej realizacji zajęć szkolnych w ramach kampanii. Celem spotkań z młodzieżą jest pokazanie jak radzić sobie z uzależnieniami, uświadamianie i odwoływanie się do pozytywnych przykładów, jak unikać ryzykownych zachowań.

 

aut. Jacek Janusiewicz

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/

« Powrót