Aktualności

22-12-2017

Siedlce liderem zmian

Siedlce liderem zmian

Siedlce są nadal liderem w pozyskiwaniu środków unijnych na Mazowszu. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 20 grudnia opublikowała wyniki najnowszego rankingu. Siedlce zwyciężyły w kategorii najaktywniejszych i zajęły drugie miejsce wśród najskuteczniejszych samorządów. W imieniu Miasta Siedlce nagrody odebrał wiceprezydent Jarosław Głowacki.

Wyniki ogłoszono 20 grudnia w trakcie finału plebiscytu „Lider Zmian, Samorząd 2017”. W tej edycji, obok wyróżnionych Najaktywniejszych i Najskuteczniejszych beneficjentów wśród mazowieckich samorządów, internauci wybierali też najciekawszy projekt publiczny. Wyróżniono publicznie zatem tych, którzy zgłosili najwięcej wniosków unijnych, które otrzymały pozytywną ocenę formalną, a także te samorządy, które pozyskały najwięcej w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Siedlce zajęły w rankingu: Lider Zmian Samorząd 2017I miejsce w kategorii Najaktywniejsi w subregionie siedleckim i II miejsce w kategorii Najskuteczniejsi w subregionie siedleckim.

Województwo zaprezentowało najaktywniejsze i najskuteczniejsze samorządy w subregionach: ciechanowskim, ostrołęckim, płockim, radomskim, siedleckim, warszawskim wschodnim i warszawskim zachodnim. Przedstawiono także samorządy, których projekty zebrały najwięcej głosów w internetowym głosowaniu, prowadzonym na stronie lider-zmian.eu. Najskuteczniejszym udało się pozyskać prawie 6 tyś, zł na jednego mieszkańca.

W ramach kategorii Najaktywniejszy samorząd w każdym subregionie ranking utworzyły gminy według najwyższej liczby złożonych projektów. W kategorii Najskuteczniejsi dokonano zsumowania całego pozyskanego dofinansowania, zagwarantowanego w ramach w ramach podpisanych już umów o dofinansowanie. Wartość umów dla każdego samorządu podzielono przez liczbę mieszkańców, czyli w kategorii Najskuteczniejszy Samorząd poznaliśmy tych, którzy z programu RPO pozyskali największe kwoty w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Transmisja z gali  „Lider Zmian, Samorząd 2017” na stronie www.youtube.com/watch

Pierwszy ranking Liderów RPO WM przygotowała Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w poprzednim okresie programowania. W roku 2012 dokonano prezentacji rankingu samorządów wśród beneficjentów RPO WM 2007-2013. Na koniec programu, w roku 2015 dokonano także podsumowania aktywności beneficjentów w poszczególnych częściach regionu, lecz już z podziałem na obszary inwestycji.

„Lider Zmian, Samorząd 2017” organizowany jest przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. To ranking podsumowujący aktywność mazowieckich samorządów terytorialnych – beneficjentów w ubieganiu się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, dla których rolę Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Mazowieckiego.

"Dziękuję za zaangażowanie w pozyskiwaniu środków unijnych i determinację w dążeniu do zmian swoich małych Ojczyzn. Dzięki Państwa działaniom nasz region skutecznie wykorzystuje przyznane wsparcie z funduszy europejskich. Ta aktywność przynosi już wymierne efekty nie tylko dla lokalnej społeczności, lecz także w skali wzrostu konkurencyjności całego regionu. Ta wspólna praca pozwoliła nam już zakontraktować prawie połowę alokacji, przyznanej Mazowszu w tym okresie programowania." - czytamy w otrzymanych przez Miasto gratulacjach.

Więcej o rankingu tutaj: bit.ly/2Ds1VWW

 

opr. JiC na podst. źr.

Znajdź nas na Facebooku:  www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/

 

 

 

« Powrót