Aktualności

05-01-2018

Siedlce wśród budujących najwięcej

Siedlce wśród budujących najwięcej

Z opublikowanego 2 stycznia przez warszawski Urząd Statystyczny komunikatu wynika, iż Siedlce są w pierwszej dziesiątce powiatów na Mazowszu, w których oddawanych jest najwięcej mieszkań do użytku. Spośród miast więcej budują tylko w Warszawie i Radomiu. U nas powstaje dużo mieszkań powierzchniowo największych i najmniejszych.

Dane pochodzą z Komunikatu o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego - listopad 2017 r. Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen.

W listopadzie 2017 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku liczba mieszkań oddanych do użytkowania wzrosła na Mazowszu o 27,1%. Więcej było także mieszkań rozpoczętych oraz mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (odpowiednio o 9,7% i o 2,7%).

Według wstępnych danych meldunkowych (mogą one ulec zmianie po opracowaniu sprawozdań kwartalnych - przyp. aut.) w listopadzie 2017 przekazano na Mazowszu do użytkowania 3617 mieszkań, tj. o 772 więcej niż przed rokiem. Najwięcej mieszkań wybudowali deweloperzy – 2587 (71,5% ogólnej ich liczby), a w dalszej kolejności inwestorzy indywidualni – 1000 (27,6%). Rok wcześniej udział tych form wyniósł odpowiednio 59,7% i 34,2%. W porównaniu z listopadem 2016 r. mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem było więcej o 52,3%, a indywidualnych – o 2,7%. Ponadto oddano do użytkowania 30 mieszkań społecznych czynszowych (rok wcześniej nie oddano mieszkań w tej formie budownictwa).

Efekty budownictwa mieszkaniowego uzyskane w województwie mazowieckim w badanym miesiącu stanowią 20,6% efektów krajowych.

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w okresie styczeń–listopad 2017 r.
Wyszczególnienie Mieszkania oddane do użytkowania Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w m2
w liczbach bezwzględnych w odsetkach I–XI 2016 = 100
Ogółem 32 446 100,0 97,5 85,1
Indywidualne 11 827 36,5 114,9 130,5
Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem 19 987 61,6 91,8 59,2
Spółdzielcze 309 1,0 47,5 60,4
Komunalne 210 0,6 56,3 41,0
Społeczne czynszowe 78 0,2 ponad 5 razy 48,0
Zakładowe 35 0,1 22,9 83,9

   
W okresie styczeń–listopad 2017 r. oddano do użytkowania 32446 mieszkań, tj. mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku o 2,5%. W budownictwie indywidualnym i społecznym czynszowym oddanych mieszkań było więcej niż przed rokiem.

Najwięcej mieszkań oddano do użytkowania w Warszawie (17283) i okołowarszawskich powiatach, w kolejności: wołomińskim (1391) i piaseczyńskim (1336). Miasto Siedlce, z liczbą oddanych mieszkań 530 sztuk w w/w okresie, plasuje się na 10 pozycji na Mazowszu. Najmniej mieszkań oddano do użytkowania w powiatach: lipskim (43), łosickim (48) i makowskim (73).

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania oddanego do użytkowania w okresie jedenastu miesięcy br. wyniosła 85,1 m2 i była większa niż rok wcześniej o 3,6 m2. Mieszkania o największej przeciętnej powierzchni użytkowej przekazano do użytkowania w powiatach: ostrołęckim (148,9 m2), wyszkowskim (145,8 m2) i siedleckim (142,2 m2). Najmniejsze powstały w Warszawie (62,6 m2), Siedlcach (66,4 m2) oraz Płocku (67,9 m2).

W listopadzie br. liczba mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym wyniosła 2511 czyli o 67 (o 2,7%) więcej niż rok wcześniej.

Wśród ogółu mieszkań - 54,0% stanowiły mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, a 45,4% indywidualne. W badanym miesiącu rozpoczęto budowę 3913 mieszkań, tj. więcej o 347 (o 9,7%) w porównaniu z listopadem ub. roku. Mieszkania rozpoczęte przez deweloperów stanowiły 77,4% ogólnej ich liczby, a przez inwestorów indywidualnych 21,6%.

Komunikat US poniżej.

 

opr. JiC

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/


 

Załączniki:

« Powrót