Aktualności

08-02-2018

Więcej więźniów pracuje

Więcej więźniów pracuje

Od 2015 roku, początku wdrożenia ministerialnego planu zatrudniania skazanych, w siedleckiej jednostce o 147 % wzrosła ilość pracujących więźniów. Większość pracuje na terenie zakładu karnego: w pralni, kuchni, warsztacie remontowym i elektrycznym. Dzisiaj obchodzimy Święto Służby Więziennej

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach w ramach Ministerialnego Programu "Praca dla więźniów" realizują szereg inicjatyw mających pozyskać potencjalnych kontrahentów do udziału w programie, a tym samym zwiększenie liczby pracujących osadzonych.

Statystyki rosną

136 osadzonych ogółem pracowało w 2015 roku. Na koniec 2017 roku ich ilość wzrosła do 336 osób. W stosunku do roku 2015, więcej więźniów pracuje odpłatnie - 62. osoby, wobec 137-u na koniec 2017 roku.

 

Założeniem rządowego programu jest skierowanie osadzonych do zatrudnienia. Mogą oni dzięki temu wspierać społeczności lokalne oraz regulować swoje zobowiązania, tj. grzywny czy alimenty. Jednocześnie praca jest jednym z najważniejszych środków oddziaływań w resocjalizacji osób pozbawionych wolności.

Praca umożliwia skazanym nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, niwelując skutki wykluczenia przez izolację oraz sprzyja społecznej readaptacji osadzonych. Uczy systematyczności, punktualności, samodyscypliny, poprawia poczucie własnej wartości. Praca nieodpłatna, którą wykonują więźniowie na rzecz instytucji, stowarzyszeń i fundacji działających na terenie miasta, to dla osadzonych próba przywrócenia ich społeczeństwu i rekompensaty za popełnione błędy. Podejmując zatrudnienie, więźniowie przestają być obciążeniem, zaczynają zarabiać na swoje utrzymanie. Potrącane z ich zarobków środki finansowe zasilają Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych, z którego budowane są hale produkcyjne przy jednostkach penitencjarnych, tym samym dając szansę na zatrudnienie osób mających zobowiązania finansowe, takie jak grzywny czy alimenty.

Wśród osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Siedlcach większość podjęła pracę na terenie więzienia, np. w pralni, kuchni, warsztacie remontowym czy elektrycznym. Największym pracodawcą na terenie jednostki jest Przedsiębiorstwo Państwowe SETAR, które zatrudnia do 150 skazanych. Więźniowie z siedleckiej jednostki pracują również poza terenem zakładu karnego, w systemie bez konwojenta, wykonując prace nieodpłatne, głównie porządkowe i konserwatorskie, na rzecz Urzędu Miasta Siedlce, Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach, Hospicjum, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Stoku Lackim, Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, Fundacji Żółty Latawiec, Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcach oraz Sądu Rejonowego w Siedlcach.

I uczą się

Uzupełnieniem Ministerialnego Planu "Praca dla więźniów" jest aktywizacja zawodowa skazanych. W 2017 roku w Zakładzie Karnym w Siedlcach przeprowadzono 13 kursów zawodowych. 132 osadzonych zdobyło kwalifikacje, w takich zawodach jak: fryzjer, brukarz, krawiec – szwacz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, ogrodnik, asystent osoby niepełnosprawnej czy kucharz małej gastronomii. Dzięki kursom skazani mają okazję nie tylko podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz zwiększyć szanse na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej, większość z nich znajduje zatrudnienie w wyuczonych zawodach jeszcze podczas pobytu w jednostce penitencjarnej.

Siedlecki Zakład Karny zaprasza przedsiębiorców, organizacje non profit (fundacje, stowarzyszenia), organy administracji publicznej oraz organizacje pożytku publicznego do współpracy w zatrudnianiu osób pozbawionych wolności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, z tytułu kosztów zatrudnienia, przedsiębiorca zatrudniający osoby pozbawione wolności otrzymuje ryczałt w wysokości 35% wartości wynagrodzeń przysługujących zatrudnionym. Po spełnieniu określonych warunków może ubiegać się też o dotację lub pożyczkę. Zainteresowanych współpracą i uzyskaniem bliższych informacji na temat warunków zatrudnienia skazanych odsyłamy pod numer telefonu 25 785 13 00 wew. 401, 40

Więcej o Programie Pracy dla Więźniów pod adresem: Ministerialny Program Pracy dla więźniów

Oni "siedzieli" u nas

Zakład Karny w Siedlcach to najstarsza jednostka okręgu warszawskiego.  Więzienie zostało wybudowane w latach 1841- 1843, a 15 czerwca 1844 roku zostało poświęcone i oficjalnie oddane do użytku. Zakład Karny w Siedlcach jest zakładem karnym typu zamkniętego, przeznaczonym dla skazanych mężczyzn, recydywistów penitencjarnych, z oddziałem aresztu śledczego dla mężczyzn. Pojemność jednostki określona jest na 701 miejsc.

Najsławniejszym więźniem politycznym tego okresu był Feliks Dzierżyński, osławiony i krwiożerczy dowódca sowieckiej Czeka. Specyficzną grupę skazanych w okresie międzywojennym stanowili oskarżeni i skazani za działalność wywrotową i antypaństwową. Wśród nich dominowali komuniści i ich sympatycy, przeważnie pochodzenia żydowskiego oraz ukraińscy działacze nacjonalistyczni m.in. Stefan Bandera. W Siedlcach krótko przebywał - po swoim powrocie z emigracji - Wincenty Witos, wybitny mąż stanu i trzykrotny, przedwojenny premier rządu polskiego.

Więcej przykładów pracy skazanych z ZK Siedlce w galerii Facebook/ZK: 

 

opr. JiC; w większości wykorzystano aut. tekst ppor. Zbigniewa Śpiewaka; foto i infografika: ZK Siedlce
 

Znajdź nas na Facebooku:  www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/

 

« Powrót