Aktualności

07-03-2018

PGNiG Termika wspiera "Elektryka"

PGNiG Termika wspiera "Elektryka"

Technicy energetycy kształceni będą od września w "Elektryku". To już szósta klasa patronacka w tej szkole. List intencyjny w sprawie utworzenia nowej klasy patronackiej podpisano 7 marca.

6 marca umowę patronacką dot. kształcenia w dwóch nowych zawodach podpisano w "Kolejówce", a 7 marca List intencyjny w sprawie utworzenia klasy na poziomie technikum w zawodzie Technik energetyk podpisano w "Elektryku". Klasy patronackie mają tu już Bozamet, Stadler, Zeltech, Polimex Mostostal, PGE Energia Odnawialna a teraz dołącza PGNiG Termika.

List intencyjny w imieniu PGNiG Termika S.A. z siedzibą w Warszawie podpisał Jarosław Głowacki – Prezes Zarządu,  Wojciech Kudelski – Prezydent Siedlec w imieniu samorządu - organu prowadzącego szkołę oraz Jerzy Kopański – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1. Współpraca stron umożliwi za kilka tygodni nabór i kształcenie od 15 do 30 uczniów, którzy praktyki odbywać będą najprawdopodobniej w Warszawie lub w siedleckim "PEC-u". Od września, w odtworzonym w 2011 roku zawodzie, ruszy nauka profesji. Zgodnie z umową strony zobowiązały się "podjąć wspólne działania na rzecz rozwoju i edukacji młodzieży, propagowania wiedzy z zakresu energetyki oraz przygotowania przyszłych kadr zawodowych na potrzeby polskiej nauki, gospodarki i społeczeństwa".

Termika jest już patronem 3. klas: dwóch w szkołach w Warszawie i jednej w Radomiu. W ramach własnego programu "Zagrzewamy do nauki" firma, zarządzająca m.in. elektrociepłowniami warszawskimi, wspiera młodych ludzi stypendiami (150 uczniów) oraz udostępnia możliwość praktyk zawodowych (już 180 osób). Czterdziestu jeden uczniów znalazło już pracę w Termice. Szczegóły "operacyjne" dot. nowego kierunku kształcenia w "Ekonomiku" będą ustalane w najbliższym czasie, aby móc rekrutować chętnych do końca czerwca.

Siedlce od lat wspierają trend umacniania kształcenia zawodowego i dualnego - nie sposób jest zliczyć ilości klas patronackich w szkołach w Mieście; jest ich już przeszło kilkadziesiąt. - To kolejna siedlecka szkoła która otwiera klasę patronacką.  To niezmiernie ważne wydarzenie dla przyszłości naszych dzieci i naszej młodzieży - z dumą podkreślił prezydent Wojciech Kudelski. - Dla mnie jako prezydenta i lidera lokalnego samorządu jest to owoc inwestycji, które zrealizowaliśmy w naszych placówkach oświatowych i również ostatnio w tej szkole, w "Elektryku". W ciągu kilku ostatnich lat zainwestowaliśmy tu ponad 10 mln złotych. Mamy tu dobrze wyposażone pracownie i sale, dobrą kadrę. Myślę, że te warunki pozwalają nam sprostać wymaganiom i zainteresowaniu rynku pracy i nowoczesnych firm, w tym energetycznych. Dziękuję Panu Prezesowi Jarosławowi Głowackiemu, że nie zapomina o naszym Mieście., o naszych 30 tysiącach dzieci, młodzieży i studentów.

PGNiG Termika przykłada dużą wagę do rozwoju strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i dobrowolnie uwzględnia interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy. Inwestuje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, w dobre relacje z otoczeniem firmy, angażuje się w działania na rzecz lokalnych społeczności na terenach, na których funkcjonuje przedsiębiorstwo, m.in. poprzez: wspieranie i współpracę z lokalnymi instytucjami i organizacjami, tworzenie programów dla dzieci i młodzieży czy działania ekologiczne. - Bardzo cieszę się, że to właśnie w tej nowoczesnej szkole będziemy mogli kształcić przyszłych techników energetyków o wysokim poziomie kompetencji, na potrzeby Miasta jak i regionu. Liczymy na dobre efekty, gdyż i nam zaczyna brakować wysokiej klasy specjalistów - powiedział podczas spotkania prezes PGNiG Termika Jarosław Głowacki.

PGNiG Termika przekaże uczniom i kadrze nauczycielskiej Technikum Nr 1 wiedzę specjalistyczną oraz praktyczną uczniom, w postaci organizowanych praktyk zawodowych w zakładach firmy. Strony wyraziły też wolę udziału w projektach o charakterze edukacyjnym organizowanych przez Miasto Siedlce, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i PGNiG Termika na zasadach wzajemności. Zobowiązały się do współdziałania w zakresie organizacji zajęć, konkursów i imprez o charakterze edukacyjnym dla młodzieży.

 

opr. JiC

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/

 

« Powrót