Aktualności

21-03-2018

Co dalej z e-Receptą?

Co dalej z e-Receptą?

Od połowy lutego w Siedlcach i Skierniewicach trwa pilotaż e-Recepty. Za niespełna 2 lata wszystkie informacje o leczeniu sprawdzimy w internecie. Uczestnicy pilotażu z Internetowego Konta Pacjenta skorzystają już w maju.


Jaki jest status prac we wdrożeniu?

Aktualnie Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia podpisuje porozumienia z aptekami z Siedlec (już 34 z 35) oraz z 5. aptekami z powiatu siedleckiego. W Skierniewicach do pilotażu przystąpiło do tej pory 8 z 23 aptek. Z kolejnymi 6 aptekami, które wyraziły chęć przystąpienia do pilotażu, w najbliższych dniach będą podpisywane porozumienia. W pozostałych aptekach wizyty zaplanowane są w terminie do 23 marca. Każda apteka, w której będzie można wykupić elektroniczną receptę, będzie oznaczona naklejką z hasłem: Tu zrealizujesz e-Receptę.

Aby podmioty lecznicze oraz apteki mogły realizować elektroniczne recepty muszą podłączyć swoje systemy informatyczne do centralnego systemu P1. Aktualnie prowadzone są prace techniczne w tym zakresie. Proces zakładania kont w systemie P1 i wystawiania certyfikatów dla jednostek uczestniczących w pilotażu odbywa się ze wsparciem specjalistów z Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia (CSIOZ).

Uczestnicy pilotażu mają do dyspozycji specjalną infolinię. Podczas zestawiana połączeń technicznych na bieżąco sprawdzana jest zarówno poprawność działania systemu jak i przyjętych procedur organizacyjnych. Równolegle odbywają się bezpośrednie spotkania z farmaceutami a także organizowane są spotkania z lekarzami. Na spotkaniach przekazywane są informacje nt. założeń pilotażu, obsługi procesów i harmonogramu prac.

Etap techniczny zakończy się w momencie, gdy wszystkie chętne podmioty i apteki przejdą poprawnie integrację z Systemem P1. Właściciel projektu CSIOZ zakłada, że pierwsza grupa 200 pacjentów dla której będą wystawiane e-Recepty, zostanie włączona do pilotażu na początku maja. Wtedy zostanie też udostępnione Internetowe Konto Pacjenta.

19 marca rozpoczął się także Projectathon (warsztat testowy), podczas którego będzie sprawdzana poprawność komunikacji systemów, w całym procesie obsługi, od zapisu po realizację e-Recepty. Testowana będzie również zgodność elektronicznych dokumentów recepty i jej realizacji z profilami integracyjnymi IHE: PRE i DIS oraz HL7 CDA, zaimplementowanymi w P1. Zakres scenariuszy testowych przewidziany do wykonania podczas Projectathonu podzielony został na trzy obszary:
- Scenariusze testowe dla systemu gabinetowego,
- Scenariusze testowe dla systemu aptecznego,
- Scenariusze testowe dla systemu gabinetowego i systemu aptecznego (proces end to end).

Szpitale i przychodnie, w których pacjenci będą mogli otrzymać e-Recepty:
Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o. o.,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach,
Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. w Siedlcach (siedziby przy: ul. Niedziałka 14, ul. Kleeberga 2, ul. Romanówka 19),
Zespół Lekarzy Specjalistów Medica w Siedlcach,
• Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach
• NZOZ JUDYTA Sp. z o. o. w Skierniewicach (siedziby przy: ul. Reymonta 16, ul. Orkana 6).
 

Co nam dadzą e-recepty?

Informacje o receptach, skierowaniach do specjalistów i szpitali, a także zleceniach na wyroby medyczne sprawdzimy w Internetowym Koncie Pacjenta (IPK). Opiniowany jest już projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem IPK.

Na koncie znajdziemy też nazwiska wybranych przez pacjenta lekarzy, pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz informacje, ilu pacjentów czeka na świadczenie medyczne. IPK pozwoli też złożyć w formie elektronicznej wiele oświadczeń, m.in.: o wyrażeniu zgody na świadczenie zdrowotne czy o upoważnieniu kogoś do uzyskania informacji o stanie naszego zdrowia.

Żeby skorzsytać z IPK, które dostępne będzie już od maja, potrzebny będzie profil zaufany. Na razie nic wnim jednak nie zobaczymy (IPK), bo Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) dopiero przyłącza do niego kolejne funkcjonalności.
W kwietniu elektroniczne recepty zobaczą w IPK uczestnicy pilotażu e-recepty w Siedlcach i Skierniewicach. W kolejnych miesiącach pacjenci przychodni w Polsce, które przyłączą się do pilotażu.
Docelowo w 2020 r. wszyscy Polacy nie tylko znajdą w IPK dokumenty i informacje o miejscu w kolejkach do lekarza, ale także zweryfikują rodzaj i koszty świadczeń, jakie zrefundował im NFZ. Na koncie znajdą się bowiem dane z Zintegrowanego Informatora Pacjenta.

 

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/
 

« Powrót