Aktualności

19-04-2018

Inwestycje infrastrukturalne - jakie tempo?

Inwestycje infrastrukturalne - jakie tempo?

Prezentujemy krótki fotoreportaż obrazujący postęp prac przy aktualnie trwających najważniejszych inwestycjach infrastrukturalnych: centrum przesiadkowym, budowie ronda i tunelu pod torami PKP oraz przy 3. etapie miejskiej obwodnicy.

Wszystkie 3. najważniejsze inwestycje - Centrum Przesiadkowe (foto: 1-8), tunel pod torami PKP w ciągu ul. Kilińskiego do ul. Składowej (foto: 9-17) i 3 etap obwodnicy (foto: 18-26) są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem i zakresem robót. 

 

1. Centrum Przesiadkowe: podbudowa płyty parkingu.

2. Centrum Przesiadkowe: stopy fundamentowe konstrukcji parkingu.

3. Centrum Przesiadkowe: stopy fundamentowe słupów parkingu.

4. Centrum Przesiadkowe: konstrukcja ściany parkingu.

5. Centrum Przesiadkowe: stopy fundamentowe konstrukcji parkingu.

6. Centrum Przesiadkowe: stopy fundamentowe konstrukcji parkingu.

7. Centrum Przesiadkowe: płyta parkingu.

8. Centrum Przesiadkowe: stopy fundamentowe.

9. Budowa ronda u wylotu tunelu w ul. Składową.

10. Zagęszczanie nawierzchni ronda na ul. Składowej.

11. Wylot tunelu pod torami PKP w ul. Składową - budowane rondo.

12. Nowa nawierzchnia na płycie wiaduktu na rondzie ul. Kilińskiego/Kolejowa/Pl. Zdanowskiego: widok w stronę ul. Kolejowej.

13. Nowa nawierzchnia na płycie wiaduktu na rondzie ul. Kilińskiego/Kolejowa/Pl. Zdanowskiego: widok na płytę wiaduktu w stronę 3 Maja, betonowy słup po lewej to szyb windy.

14. Nowa nawierzchnia na płycie wiaduktu na rondzie ul. Kilińskiego/Kolejowa/Pl. Zdanowskiego: nawierzchnia na płycie wiaduktu, widok w stronę ul. Plac Zdanowskiego.

15. Nowa nawierzchnia na płycie wiaduktu na rondzie ul. Kilińskiego/Kolejowa/Pl. Zdanowskiego.

16. Budowa ronda ul. Kilińskiego/Kolejowa/Pl. Zdanowskiego: nawierzchnia na płycie wiaduktu, widok w stronę ul. Plac Zdanowskiego.

17. Budowa drogi jednokierunkowej przy tunelu, od ul. Kolejowej do ul. 3 Maja.

18. Obwodnica w kierunku na wiadukt, od wiaduktu na ul. Warszawskiej.

19. Obwodnica i nowy wiadukt, od strony wiaduktu na ul. Warszawskiej.

20. Zagospodarowanie terenu i chodnik przy obwodnicy, obok SP 5.

21. Zagospodarowanie terenu i budowa słupów pod ekrany akustyczne, obok SP 5.

22. Chodnik przy obwodnicy na wysokości SP 5 od strony północnej.

23. Montaż ekranów akustycznych pomiędzy w ul. Łukasińskiego a obwodnicą.

24. Ekrany akustyczne pomiędzy w ul. Łukasińskiego a obwodnicą.

25. Obwodnica - ul. Pileckiego, widok na wiadukt warszawski.

26. Obwodnica - ul. Pileckiego, widok na obwodnicę z wiaduktu warszawskiego.

 

foto: WB

Znajdź nas na Facebooku:  www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/
 

« Powrót

Galeria