Aktualności

11-05-2018

Zrównoważony rozwój Siedlec

Zrównoważony rozwój Siedlec

Prezydent Wojciech Kudelski odebrał 10 maja dyplom dla siedleckiego samorządu lokalnego za 7. miejsce wśród gmin miejskich na Mazowszu w rankingu "Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”.

Wręczenie dyplomów połączone było z zorganizowaną w Auli Schumana w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego konferencją nt. zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego mazowieckich jednostek samorządu terytorialnego. W województwie jest 314 gmin, w tym 35 miejskich, w której to kategorii nagrodzono nasz siedlecki samorząd.

W spotkaniu wzięli udział m.in. prof. ndzw. dr hab. Eugeniusz Sobczak, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – rektor UKSW oraz Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego. Prelegentami byli m.in:  Adam Struzik, prof. dr hab. Marek Bryx – kierownik Katedry Miasta Innowacyjnego w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Krzysztof Pietraszkiewicz – prezes Związku Banków Polskich, dr hab. Agnieszka Olechnicka – dyrektor Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego, dr Aleksandra Jadach-Sepioło – pełnomocnik Dyrektora Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Maciej Fijałkowski – dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju z Urzędu m. st. Warszawy.  Debatowano o nowym podziale statystycznym jako szansie rozwoju województwa, nowej polityce po 2020 r., w kontekście polityki miejskiej - jej wyzwaniach, doświadczeniach i inspiracjach.

Konferencję zamknęła prezentacja rankingu uszeregowanego według poziomu syntetycznego miernika rozwoju i według dynamiki wskaźnika przedsiębiorczości, połączona z Galą wręczenia dyplomów dla liderów lokalnego rozwoju (gminom wiejskim, miejsko-wiejskim, miejskim). Zaprezentowano najlepsze praktyki w zakresie zarządzania gminą z zaprezentowano laureatów z gmin zajmujących czołowe miejsca w kategorii gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich.

Rozwój zrównoważony wyraża się w integracji wszystkich dziedzin rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym spójności społecznej, rozwoju ekonomicznego i ochrony środowiska naturalnego, przy jednoczesnym dążeniu do ograniczania istniejących dysproporcji rozwojowych.

 

aut. JiC

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/

« Powrót