Aktualności

11-05-2018

Ministerstwo nagrodziło Siedlce

Ministerstwo nagrodziło Siedlce

Siedlecki Klaster Energii, którego Liderem jest Miasto Siedlce, uzyskał Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii za pionierskie przedsięwzięcia w sektorze energetyki rozproszonej. 9 maja w Ministerstwie Energii nagrodzono laureatów w ramach I konkursu dla klastrów energii.

 

Spośród 115. klastrów z terenu całej Polski wybrano 33 klastry pilotażowe. 9 maja Certyfikat odebrali w imieniu siedleckiego samorządu: Anna Więckiewicz, Naczelnik Wydziału Programów Rozwojowych w Urzędzie Miasta oraz Jarosław Głusek, Kierownik Działu Analiz i Rozwoju w Przedsiębiorstwie Energetycznym w Siedlcach Sp. z o.o.

Laureaci konkursu wzięli również udział w zorganizowanej z tej okazji konferencji oraz tematycznym panelu dyskusyjnym. Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii, otwierając konferencję powiedział, że pomysłem na klastry możemy się chwalić nie tylko w Polsce. - Energetyka rozproszona jest bardzo ważna i w związku z tym należy ją rozwijać tam, gdzie to możliwe, gdyż przyczynia się do redukcji emisji i produkcji energii w sposób nowoczesny - stwierdził minister Tchórzewski.

Andrzej Piotrowski, doradca Ministra Energii wyjaśnił, że podłożem koncepcji klastrów energii była chęć identyfikacji lokalnych możliwości bilansowania produkcji i konsumpcji energii. - Można tworzyć otoczenie, w którym lokalnie, w znacznej mierze, można odpowiadać na zapotrzebowanie energetyczne. Małe, lokalne źródła o różnych charakterystykach mogą się uzupełniać - argumentował Andrzej Piotrowski. Zakłada się, że klastry pilotażowe dadzą podwaliny pod opracowanie odpowiedniego modelu, kreowanie polityki taryfowej, czyli m.in. sposobu wynagradzania klastrów za udział w bilansowaniu całego systemu energetycznego.

Klastry to cywilnoprawne porozumienia, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dot. wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw. Ich zadaniem jest zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, poprawa lokalnego środowiska naturalnego oraz zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki. 

opr. JiC; na podst.

Znajdź nas na Facebooku:  www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/

« Powrót