Aktualności

17-05-2018

Życzymy 15 tysięcy

Życzymy 15 tysięcy

Jesienią 2018. roku Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny rozpocznie obchody półwiecza istnienia. To, jaką uczelnię będą miały w przyszłości Siedlce, będzie wynikiem nie tylko założeń "ustawy 2.0", ale i reakcji władz oraz kadry naukowej szkoły na wyzwania reformy, potrzeby regionu: jego rynku pracy, gospodarki i potrzeb młodzieży.

16 maja jedna z 2. siedleckich szkół wyższych - obok Innowacyjnej Szkoły Wyższej Collegium Mazovia - obchodziła swoje doroczne święto. Gośćmi akademików były władze samorządowe Mazowsza oraz Miasta, sponsorzy szkoły, współpracujące z nią regionalne instytucje i firmy. Siedlecki samorząd reprezentował prezydent Wojciech Kudelski oraz przewodniczący Rady Miasta Henryk Niedziółka

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny zbliża się do jubileuszu 50-lecia funkcjonowania. Wszystko zaczęło się od Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w 1969 roku. Obchody "złotego" jubileuszu rozpocznie tegoroczna, jesienna inauguracja roku akademickiego, a zakończy przyszłoroczne Święto Uczelni w maju 2019 roku.

Konsekwencje "Konstytucji dla nauki"

Święto UP-H było okazją do wręczenia 15. osobom promocji doktorskich a 7. doktorom habilitacji. Kilku osobom wręczono również medale „Za zasługi dla siedleckiej uczelni”. Dwie osoby wyróżniono Nagrodą im. prof. Lesława Szczerby; czeki na kwoty po 5 tys zł. odebrała najlepsza studentka - Urszula Ostaszewska oraz najlepszy młody naukowiec - dr Piotr Leszczyński

Przed największą siedlecką uczelnią stoją wyzwania związane z reformą szkolnictwa wyższego ministra Jarosława Gowina, zapisane w tzw. ustawie 2.0. Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego prof. Tamara Zacharuk w swoim wystąpieniu przywołała własną opinię sprzed roku, w której mówiła o czekających uczelnię zmianach, które mogą być dla niej "znaczące". - Jeśli parlament przyjmie „Konstytucję dla Nauki”, to pierwsze zmiany wejdą w życie już od nowego roku akademickiego. Dotyczą one organizacji samej uczelni, jak i prowadzonej tu pracy naukowej. Zależy nam na uzyskaniu jak najwyższej kategorii – powiedziała rektor uczelni, prof. Tamara Zacharuk. Ale to też szansa na lepszą przyszłość szkoły, bo ustawa nie tylko zmusza do zmian, ale i daje też realną możliwość wpływu na zmianę, w zależności od aktywności i innowacyjności władz Uczelni i społeczności akademickiej. - Mamy świadomość, że reforma będzie wymagała zmiany struktury uczelni - dodała rektor UP-H.

Szkoła wyższa, kształcącą ok. 5 tysięcy studentów na studiach dziennych, zaocznych i doktoranckich, przygotowuje się do reform, a jako ich przykład rektor Zacharuk wymieniła udział placówki w konkursie Regionalnej Inicjatywy Doskonałości, pozwalającej na finansowanie badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych i tych o profilu artystycznym. Uczelnia prowadzi obecnie 11 projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, wartych łącznie ponad 20 mln. zł. - Nowością jest adresowany do społeczności lokalnej projekt „Nie jesteś sam”, polegający na otoczeniu opieką osób samotnych, narażonych na wykluczenie społeczne. Rozwijamy tzw. usługi sąsiedzkie, wspomagane teleopieką naszych specjalistów – wymieniała działania rektor Zacharuk.

Tegorocznym maturzystom zaproponowano aktualnie prowadzone kierunki, ale jest też kilka nowych, będących - zdaniem Rektor - odpowiedzą na potrzeby firm, młodych i lokalnego rynku pracy, kierunki. Jest cztery: inżynieria ekologiczna, pedagogika specjalna, menadżer produkcji i dystrybucji żywności oraz zoopsychologia z animaloterapią. Uczelnia wzięła też udział w pilotażowym programie Legii Akademickiej, wzorowanym na przedwojennym programie dedykowanym studentom, który ma uzupełniać rezerwy Wojska Polskiego.

Życzymy 15 tysięcy studentów

Życzenia i gratulacje złożył akademikom prezydent Siedlec Wojciech Kudelski. - W imieniu społeczności Miasta i i samorządu lokalnego dziękuję za jedno - za naukę naszych dzieci i młodych ludzi myślenia. To jest Wasz wkład w rozwój naszego regionu i gospodarki - mówił prezydent. - Dzięki temu współtworzą 8,5 tysiąca siedleckich podmiotów działalności gospodarczej, zostają w Siedlcach, budują domy i mieszkania. Tylko w 1. kwartale bieżącego roku wydaliśmy 860 pozwoleń na budowę mieszkań w budownictwie wielorodzinnym. To świadczy o sukcesie. Absolwenci świetnie sobie radzą na wszelkiego rodzaju rynkach pracy, a Miasto m.in. dzięki pracownikom i absolwentom Uczelni rozwija się  - docenił społeczność uniwersytecką Wojciech Kudelski. - W dniu święta władze miasta chylą czoło przed Uniwersytetem, pracownikami naukowymi i dydaktycznymi za kształcenie naszej młodzieży i rozsławianie Siedlec. Życzę, by Uczelnia liczyła, tak jak kiedyś, 15 tysięcy studentów.

Prezydent Siedlec odczytał też list ze słowami pozdrowień i gratulacji dla całej społeczności akademickiej od Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, który ma wg niego "ugruntowaną pozycję w Polsce", a oferta kształcenia "jest atrakcyjna pod względem kierunków studiów". - Święto to, to spotkanie społeczności wyjątkowej, spajanej wspólnym spajaniem prawdy, wiedzy i nowych umiejętności - usłyszeli studenci i kadra naukowa UP-H. - Uniwersytet wychodzi naprzeciw potrzebom młodych mieszkańców regionu, pragnących zdobyć wykształcenie i zawód, którzy nie chcą jednak opuszczać swojej małej Ojczyzny. Procentuje to - zdaniem ministra Tchórzewskiego - rozwojem lokalnego rynku pracy, innowacyjnymi pomysłami a przede wszystkim dają inspiracje i siły napędowe do zmiany. Minister wspomniał w liście, iż społeczność Uniwersytetu była współorganizatorem ubiegłorocznego sukcesu Miasta i regionu, tj. przeprowadzonego w salach i aulach UP-H, październikowego Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego.

 

aut. JiC

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/

 


 

« Powrót

Galeria