Aktualności

21-05-2018

Piknik organizacji pozarządowych

Piknik organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe oraz lokalne stowarzyszenia pokażą swoje osiągnięcia i ofertę na Placu Sikorskiego w najbliższy piątek, 25 maja podczas II Dnia Siedleckich Organizacji Pozarządowych. W 2018 roku siedleckie organizacje i podmioty NGO na swoje zadania i projekty otrzymały z budżetu Miasta 13 mln 83 tys. zł. To o blisko 1,5 mln zł. więcej niż organizacje te wykorzystały rok wcześniej.

 

II Dzień Siedleckich Organizacji Pozarządowych organizują razem Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku i Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Siedlce. Na placu w centrum Miasta zaprezentuje się co najmniej 25 organizacji, stowarzyszeń, klubów i inicjatyw. W Siedlcach - wg danych Wydziału Polityki Społecznej UM - działa ich ponad 200, więc zobaczymy część inicjatyw i projektów.

W trakcie pikniku będzie można zasięgnąć porady w Punkcie Konsultacyjnym w zakresie utworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowej oraz o formie i podstawach wolontariatu. W programie imprezy przewidziane są stoiska promocyjne stowarzyszeń, występy artystyczne na scenie, konkursy i warsztaty, zawody sportowe, prezentacje multimedialne dla dorosłych i animacje dla dzieci oraz wiele innych atrakcji. Rada pragnie przybliżyć mieszkańcom Siedlec dorobek sektora pozarządowego, a także zachęcić do większego udziału w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

Swoją ofertę i działania promować będą: m.in: PTTK, Grupa EkoLogiczna, zespół Seniorynki, Spółdzielnia Socjalna Zioła Siedleckie, Siedleckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Alzhaimera, Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej, Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki, Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Siedlcach, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Szansa, Przystań, Powrót z U, Bank Żywności, KOS, UKS "Siódemka", UKS "Rawa" Siedlce, Miejski Klub Rugby Pogoń Siedlce, Hufiec ZHP Podlasie, Federacja Organizacji Pozarządowych Wschodnie Mazowsze i wiele innych.

Od godziny 16.45 do 19.00 będą koncerty zespołów: Cold Beer i Droga na Ostrołękę.

Rada Organizacji Pozarządowych - inicjator i organizator Pikniku - istnieje od kilku lat i zrzesza organizacje i stowarzyszenia działające na terenie Siedlec. Aktywizacja sektora pozarządowego, poprzez organizację Pikniku Organizacji Pozarządowych pod hasłem: „Moda na działanie”, to okazja do zaprezentowania nie tylko pokaźnej liczby grup i stowarzyszeń non-profit, ale i ich różnorodnej działalności. Patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Siedlce.

- Chcemy zaprezentować szerszej publiczności nasz udział w realizacji programów w takich dziedzinach życia mieszkańców jak: pomoc społeczna, pomoc niepełnosprawnym, walka z patologiami i przemocą w rodzinie. - mówi szefowa Rady Zofia Kroll. - Organizacje non-profit mają także bogatą ofertę edukacyjną, kulturalną, turystyczną, sportową i rekreacyjną, w tym inicjatywy dot. zagospodarowania czasu wolnego, wypoczynku w miejscu zamieszkania i wyjazdowe. - dodaje.

- Organizacje tworzą z reguły środowiska, wspólnoty ludzi, połączonych pasją, ideami, wartościami – mówi Prezes Zarządu Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku Hubert Pasiak. - To tworzy zupełnie inne relacje międzyludzkie, oparte na wrażliwości, zaangażowaniu, trosce o drugiego człowieka, przyjaźni. Taka wspólnota spełnia wiele ważnych funkcji, często w innych środowiskach trudnych do uzyskania. Można się w niej nie tylko rozwijać, czuć bezpieczniej, artykułować swoje potrzeby, wzajemnie inspirować, ale też integrować i wychowywać kolejne pokolenia. Tym bardziej warto promować działania i metody NGO-sowe.

 

Organizacje pozarządowe w Siedlcach

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Siedlce i Powiatu Siedleckiego ma swoją siedzibę w budynku należącym do ZHP, przy ul. Feliksa Zaremby. Działa tam też, wspierane przez Miasto, Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Rada zaopiniowała i przyjęła do realizacji w trybie konkursów wieloletnich, zadania priorytetowe na lata 2016-2018, zgłoszone przez lokalne NGO.

Dwutygodnik samorządowy "Wspólnota" opublikował w maju 2016 roku ranking, w którym zmierzył "aktywność obywatelską". W gronie miast od 60 do 100 tys. mieszkańców Siedlce uplasowały się na trzecim miejscu. Mamy dużo różnego rodzaju inicjatyw obywatelskich, wspieranych znaczącymi środkami z budżetu miasta. Łącznie w 2015 roku była to suma 3 mln 410 tys. zł. Jeśli dodamy do tego dotację w wysokości 3 mln 376 tys. zł. przekazaną Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce i wsparcie organizacji pozarządowych w rozwoju sportu w zakresie szkolenia i współzawodnictwa (2 mln 800 tys. zł), to Siedlce mogły pochwalić się sumą wydatków rzędu 9 mln 586 tys. zł. przyznanych dotacji dla NGO łącznie. To było 2% wydatków budżetu Siedlec w 2015 roku.

Finansowo Miasto wspiera organizacje pozarządowe w 13 z 39 możliwych obszarów zadań. Samorząd przyznawał głównie dotacje oraz kupował organizację wielu usług: sportowych, kulturalnych, opiekuńczych, itp. Organizacje pozarządowe z zaplanowanych na swoją działalność w budżecie Miasta na rok 2016 blisko 11,2 mln zł, wykorzystały ponad 85,8% środków, tj. 9,6 mln zł. Niewykorzystanie wynika m.in. ze źle przygotowanych wniosków, oraz niezakwalifikowaniu części przedstawionych kosztów organizacji jako zgodnych z umowami.
Pieniądze w wyniku konkursów przyznawano na pomoc społeczną, w tym głownie wsparcie rodzin, wyrównywanie ich szans społecznych, pomoc osobom w trudnych sytuacjach, na wsparcie rodzin i tzw. pieczy zastępczej (zaplanowano w budżecie 6 mln 186 tys. zł - wykorzystane przez organizacje: 4 mln 896 tys. zł.).

Drugim dużym obszarem w 2016 roku na które Miasto rozpisało konkursy dla organizacji społecznych było przeciwdziałanie uzależnieniom zapobieganie narkomanii i patologiom społecznym (870 tys. zł. - wykorzystano 866 tys. 554 zł.). Na udzielanie pomocy prawnej, pomoc niepełnosprawnym, wspieranie przez organizacje non-profit nauki, wychowania, kultury, sportu i turystyki podpisywano kolejne umowy - w tym obszarze najwięcej, bo z aż 85 podmiotami (869 tys. 800 zł. - 770 tys. 886 zł.). Pieniądze na sport i współzawodnictwo sportowe organizowane przez podmioty pozarządowe to kolejne formy wsparcia przez samorząd (plan 3 mln 269 tys. - wykorzystano 3 mln 70 tys. 588,3 zł).

W 2017 roku 72 podmioty otrzymały na swoje 172 zrealizowane projekty z budżetu Miasta kwotę 11 mln 431 tys. 818,53 zł. Najwięcej, bo 2 mln 291.077,25 zł. przekazano Wiosce Dziecięcej SOS. Całą kwotę w minionym roku rozdysponowano poprzez otwarte konkursy, poprzez tzw. małe granty (poza konkursami) oraz na szkolenie i współzawodnictwo sportowe

Ile w roku 2018?

W październiku 2017 roku radni przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. Projekt programu współpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami został objęty konsultacjami społecznymi, a propozycja wykazu "zadań priorytetowych" została opracowana na podstawie projektowanych możliwości finansowych Miasta, dotychczasowych doświadczeń dot. zlecania zadań publicznych oraz wniosków złożonych przez Radę Organizacji Pozarządowych Miasta Siedlce oraz siedleckie stowarzyszenia i fundacje. Do "zadań priorytetowych" przypisano konkretne działania i konkretne kwoty, które – sumaryczne – podwyższają wydatki Miasta w tym obszarze w stosunku roku 2017.

W 2018 roku siedleckie organizacje i podmioty NGO na swoje zadania i projekty otrzymały z budżetu Miasta 13 mln 83 tys. zł.

 

opr. JiC

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/

 

« Powrót