Aktualności

22-06-2018

Egzamin gimnazjalny`2018 na plus

Egzamin gimnazjalny`2018 na plus

Siedleccy gimnazjaliści uzyskali bardzo dobre wyniki w tegorocznym egzaminie gimnazjalnym. Przewyższają one oceny uczniów innych, pozawarszawskich miast Mazowsza na prawach powiatu.


Co wypadło dobrze i słabo?

Wyniki tegorocznego egzaminu na Mazowszu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury i wykorzystanie zawartych w nim informacji. Większości gimnazjalistów nie przysporzyło również problemów zadanie z historii sprawdzające umiejętność analizy i interpretacji źródła kartograficznego. W sprawdzianie z matematyki, uczniowie wykazali się umiejętnością odczytywania i interpretowania informacji przedstawionych za pomocą wykresów funkcji. Egzamin z biologii udowodnił,że młodzież posiadła umiejętność posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu genetyki.

Gimnazjaliści przystępujący do egzaminu z języka angielskiego, rosyjskiego oraz hiszpańskiego na poziomie podstawowym, najlepiej poradzili sobie z rozwiązaniem zadań z zakresu rozumienia ze słuchu. Dla uczniów przystępujących do egzaminu z języka niemieckiego i francuskiego najłatwiejsze okazały się zadania zadania sprawdzające znajomość środków językowych. Na poziomie rozszerzonym, uczniowie przystępujący do egzaminu z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz hiszpańskiego najlepiej poradzili sobie również z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu.

Egzaminy gimnazjalne wskazały jednak też umiejętności, które gimnazjaliści opanowali słabiej. W części humanistycznej z języka polskiego, trudność sprawiło uczniom m.in. zadanie sprawdzające funkcjonalne wykorzystanie wiadomości z zakresu świadomości językowej, a z historii - zadanie dotyczące chronologii historycznej. Z matematyki - najtrudniejsze okazało się zadanie na dowodzenie, które wymagało znajomości pojęcia mediany, a także samodzielnej analizy problemu i przedstawienia argumentacji matematycznej. W wiedzy z geografii słabo wypadły wyniki w zadaniu dot. głównych cech klimatu Polski , tj. wykazania ich związku z czynnikami je kształtującymi.

W trzeciej części egzaminu na poziomie podstawowym, uczniom przystępującym do egzaminu z języka angielskiego, rosyjskiego oraz włoskiego największą trudność sprawiły zadania sprawdzające znajomość środków językowych. Uczniom zdającym język niemiecki - najwięcej trudności przysporzyły zadania sprawdzające rozumienie tekstów pisanych. Na poziomie rozszerzonym prawie we wszystkich językach obcych nowożytnych największą trudność sprawiło gimnazjalistom rozwiązanie zadań sprawdzających umiejętność stosowania środków językowych.

Wyniki naszych gimnazjalistów

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie opracowała już zestawienia pokazujace średnie wyniki w układzie gmin i powiatów. Okazuje się, ze tegoroczni absolwenci siedleckich gimnazjów wypadli bardzo dobrze na tle swoich rówieśników z Mazowsza. Tradycyjnie w tych rankingach niemal od zawsze pierwsze miejsca zajmują uczniowie z Warszawy. Ale w ty roku siedlczanie pokonali swoich rówieśników z pozostałych miast na prawach powiatu.

Wśród 42 powiatów - w tym 4 miast na prawach powiatu - wyniki uczniów z Siedlec plasują ich na następujących miejscach:
Historia i WOSSiedlce: 7 miejsce – 62,52% (1. M. Warszawa 68,64 %, 10. M. Płock 60,97%, 17. M. Radom 58,02%, 22. Ostrołęka 56,38%),
Język polski – Siedlce: 11 miejsce – 69,44% (1. M. Warszawa 76,44%, 12. M. Ostrołęka 69,16%, 14. Płock 68,39%, 17. M. Radom 67,34%),
Matematyka – Siedlce: 6 miejsce – 56,98% (1. M. Warszawa 63,57%, 10. Płock 53,05%, 17. M. Radom 51,14%, 19. M. Ostrołęka 50,54%),
Przedmioty przyrodnicze – Siedlce: 8 miejsce – 59,78% (1. M. Warszawa 65,69%, 11. Płock 57,18%, 19. M. Ostrołęka 54,59%, 20. M. Radom 54,33%),
Język angielski (podstawowy) – Siedlce: 8 miejsce – 74,28% (1. M. Warszawa 83,57%, 9. Płock 71,35%, 12. M. Ostrołęka 69,10%, 14. M. Radom 68,49%),
Język angielski (rozszerzony) – Siedlce: 9 miejsce – 57,14% (1. M. Warszawa 69,93%, 8. Płock 57,67%, 14. M. Ostrołęka 51,12%, 15. M. Radom 50,41%),
Język niemiecki (podstawowy) – Siedlce: 7 miejsce – 60,96% (2. M. Warszawa 74,93%, 6. M. Radom 63,07%, 11. Płock 56,75%, 30. M. Ostrołęka 45,56%),
Język niemiecki (rozszerzony) – Siedlce: 12 miejsce – 68,00% (7. Warszawa 81,79%, 11. M. Radom 69,33%, 17. Płock 56,20%).

(źródło: OKE w Warszawie - Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2018 r.)

Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony od 18 do 20 kwietnia. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w powyższym terminie, napisali egzamin 4, 5 i 6 czerwca.

Egzamin składał się z trzech części. W części pierwszej – humanistycznej – gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego (w dwóch odrębnych arkuszach), a w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z matematyki (również w dwóch odrębnych arkuszach). W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym albo na poziomach podstawowym i rozszerzonym.

Sami uczniowie o egzaminie

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. KEN w Siedlcach, ul. Konarskiego:

Mariola Nowak, kl. 3b
- Tegoroczny egzamin gimnazjalny pod pewnymi względami okazał się być zaskoczeniem. Najprzyjemniejszą częścią był język angielski i część humanistyczna, która mimo że nie była przesadnie łatwa, to pisało się ją przyjemnie. Najtrudniejsza okazała się być, sprawdzająca tzw. suchą wiedzę część przyrodnicza, z nieoczywistymi odpowiedziami. Matematyka była względnie prosta, oprócz stwarzającego problemy zadania z medianą. Podsumowując, niektórzy mogli poczuć się rozczarowani wynikami, mimo że do egzaminu byli przygotowani bardzo dobrze.

Lena Miler, kl. 3b
- Zdecydowanie najtrudniejszą częścią była dla mnie historia oraz wiedza o społeczeństwie. Trzeba było bardzo dokładnie przeczytać polecenia, a niektóre z nich były napisane nieprzystępnym językiem. Również kilka zadań z części przyrodniczej sprawiło mi spory problem. W ich rozwiązywaniu kierowałam się głównie logicznym tokiem myślenia, jednak okazało się, że lepiej kierować się schematem. Najbardziej przypadła mi do gustu część matematyczna oraz językowa. Zadania miały konkretne polecenia, sprawdzały cały przekrój wiedzy. W części polonistycznej niektóre z zadań zamkniętych były napisane zbyt ogólnie i nie byłam pewna swych odpowiedzi, za to mniej trudności sprawił mi temat charakterystyki.

Arkadiusz Ułanowski, kl. 3b
- Zaskoczeniem okazała się część historyczna, która w tym roku, porównując ją z minionymi latami, była wyjątkowo trudna. Część przyrodnicza stawiała poprzeczkę równie wysoko; o pytaniach powiedziałbym, że były momentami nieoczywiste. Język angielski bajecznie łatwy, matematyka relatywnie prosta, a przynajmniej prostsza niż zazwyczaj. W egzaminie z języka polskiego, jedyną trudność mogła sprawić niektórym uczniom forma wypowiedzi pisemnej - charakterystyka.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gabriela Narutowicza, ul. Szkolna:

Ola Michalska, kl. III a
- Najbardziej stresująca była część humanistyczna. Nikt nie wiedział, czego ma się spodziewać? Jednak na historii wystarczył spokój i czytanie ze zrozumieniem tekstów źródłowych. Co do części polonistycznej - muszę zawieść pana Jana Burzyńskiego, autora jednego z testów - ponieważ większość z nas pierwszy raz w życiu widziała takie słowa jak: „rowerować” czy „siłkować”. Spośród wszystkich części egzaminów zdecydowanie najtrudniejsza była cześć przyrodnicza - w szczególności biologia. Pytania były szczegółowe i wymagające. Matematyka oraz język anielski były bardzo przystępne. Daliśmy z siebie wszystko i spodziewamy się bardzo dobrych wyników.

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Sekulska:

Maria Romańska, kl. III c
- W kończącym się roku szkolnym 2017/2018 przystąpiłam do egzaminu gimnazjalnego, w czasie którego zostały sprawdzone wszystkie wiadomości, które powinniśmy posiąść przez 3 lata nauki w gimnazjum. Uważam, że zostałam bardzo dobrze do niego przygotowana przez doświadczoną kadrę pedagogiczną, o czym świadczą moje wysokie wyniki z egzaminu. Moim zdaniem egzamin był łatwy dla wszystkich, którzy systematycznie pracowali na lekcjach.

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Pescantina:

Uczennica z klasy III b

- Mówi się, że dla nas uczniów jest to nie lada wyzwanie. Ten czas z pewnością nie należy do najłatwiejszych. Jednakże prawda jest taka, iż każdy podszedł do tematu bardzo indywidualnie. Obserwowałam różne przypadki. Egzaminowani dzielili się na kilka podstawowych grup: tych, którzy postanowili nie przejmować się nadchodzącymi testami, tych lekko podenerwowanych oraz tych doszczętnie sparaliżowanych strachem.

Myślę, że sama należałam do osób z drugiej grupy, ale niewątpliwie najbardziej obiektywnie byłam w stanie to ocenić zaraz po oddaniu ostatniego arkusza. Teraz, kiedy stres minął, nic nie wydaje się tak wielkim problemem, jakim było oczekiwanie na kolejne etapy testów.

Egzaminy rozpoczęły się częścią humanistyczną, mającą na celu sprawdzenie naszej wiedzy w zakresie języka polskiego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie. No właśnie, „sprawdzenie wiedzy”… . Czy to sformułowanie w rzeczywistości jest trafne? Cóż, zawsze można stwierdzić, że wszystko zależy od jednostki. Opowiem tylko o przypadku mojej bliskiej koleżanki, która na własnej skórze poczuła różnicę pomiędzy posiadaniem wiedzy, a przystępowaniem do egzaminów. Obie uczęszczamy do jednej klasy, więc zawsze miałam świeże spojrzenie na jej wyniki w nauce. Przez trzy lata osiągała godne podziwu rezultaty, które jednak nie znalazły odzwierciedlenia w wynikach egzaminów. Dlaczego? Niestety, w tym przypadku paraliżujący stres przed porażką wygrał i zrobił swoje.

Teraz pozostało tylko zadać sobie pytanie, co na to poradzić? W końcu poświęcamy czas na naukę i przygotowania do walki o jak najlepsze wyniki, ale kto przygotuje nas do walki z nerwami?

 

opr. JiC

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/

 

« Powrót