Aktualności

26-06-2018

Wręczono Wawrzyny i nagrody Mecenasa

Wręczono Wawrzyny i nagrody Mecenasa

Wieczór 25 czerwca był równie emocjonujący, jak godziny w ciągu dnia, wypełnione obradami sesji absolutoryjnej Rady Miasta, bowiem wręczono nagrody artystyczne Prezydenta Miasta - Wawrzyny Siedleckie oraz statuetki Mecenasów Siedleckiej Kultury.

Wawrzyny Siedleckie to nagrody przyznawane corocznie od 2008 roku przez Prezydenta Miasta Siedlce, animatorom, artystom i działaczom kultury oraz jej organizatorom kultury, w liczbie nie większej niż pięciu osobom/organizacjom. Muszą one być związane z Miastem poprzez swoje dokonania, czy też miejsce zamieszkania. Przede wszystkim jednak wyróżniane są osoby, które swoimi pasjami, zainteresowaniami i osiągnięciami promują Siedlce i przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności i rozpoznawalności Miasta w Polsce i na świecie.

Nagroda jest wyrazem szczególnego uznania i wyróżnienia osób i efektów ich pracy, które znacznie przekraczają etatowe, zawodowe i statutowe obowiązki.

Na jedenastą już Galę wręczenia nagród przybyły władze samorządowe Miasta: Wojciech Kudelski, Anna Sochacka, Piotr Niewiadomski oraz Henryk Niedziółka - Przewodniczący Rady Miasta Siedlce. Salę Centrum Kultury i Sztuki wypełnili ponadto: radni Rady Miasta, Laureaci poprzednich edycji, mecenasi lokalnej kultury, członkowie Kapituły nagrody, przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń kulturalnych oraz zwykli siedlczanie.   

 

Wawrzyny otrzymali:

DOROTA PIKULA - nagroda za całokształt pracy twórczej (wnioskodawca: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach);

Pani Dorota Pikula – historyk sztuki, od 18 lat kustosz Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach. Autorka licznych esejów wskazujących wartość artystyczną dzieł sztuki. Miłośniczka piękna w malarstwie, rzeźbie, architekturze, muzyce i tańcu.

Tytuł magistra sztuki zdobyła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu kształciła się w zakresie zabytkoznawstwa i konserwacji sztuki kościelnej. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską o polskiej architekturze kościelnej XVIII wieku. W 2008 roku rozpoczęła pracę w komisji artystyczno-architektonicznej Kurii Siedleckiej.

Rok 2010 był przełomowym dla kariery zawodowej pani Doroty. W Perugii ukończyła kurs odnawiania dzieł sztuki. Doświadczenie tam zdobyte wykorzystuje na co dzień zarówno w pracy zawodowej jak też popularyzatorskiej oraz naukowej. Swoją wiedzą dzieliła się m.in. z klerykami Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej, edukując jak należy dbać o zabytkowe kościoły, ich wyposażenie czy dzieła sztuki.

Od 2004 roku, kiedy otwarto ekspozycję obrazu El Greco „Ekstaza św. Franciszka”, ciekawie opowiada o sztuce hiszpańskiej. Dwukrotnie wyjeżdżała do Hiszpanii, by studiować dzieła El Greca. W 2014 roku, który ogłoszono Rokiem El Greca, uczestniczyła w światowej konferencji w Toledo-mieście gdzie żył i tworzył autor „Ekstazy św. Franciszka”. Pani Dorota chętnie i profesjonalnie dzieli się posiadaną wiedzą i umiejętnościami zapraszając zwiedzających do poznawania dzieł sztuki zgromadzonych w naszym Muzeum. Wizyta w takim muzeum, zdaniem Pani Kustosz prowadzi do odkrywania Boga i znajdowania ścieżki do niego, ale to także prawdziwa podróż w sztukę.

W 2012 roku na prośbę i z inicjatywy Siedleckiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Brama" napisała książkę wspomnieniową „Tańcem oczarowana. Wspomnienia o Ziucie Buczyńskiej”.

Pani Dorota Pikula - profesjonalna, skromna, uśmiechnięta i tajemnicza jak Jeronima z czasów El Greco.

 

KRYSTYNA RUDNICKA - nagroda za całokształt pracy twórczej (wnioskodawca: Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach);

Pani Krystyna Rudnicka – rodowita siedlczanka, która całe swoje życie i twórczość związała z Siedlcami i Podlasiem. To znakomita siedlecka pisarka tworząca poezję i prozę, mistrzyni metafory. Jej twórczość ubogaca życie naszego miasta i pięknie promuje naszą „małą ojczyznę”. Na rynku literackim zadebiutowała w 1994 roku tomem wierszy „Księżycową ścieżką”. Debiutem prozatorskim była książka „Szeherezada” wydana w 2002 roku. W 2010 roku wydany został debiutancki poetycki tomik dla dzieci „Świerszczykowe nutki”. W 80. urodziny Autorka otrzymała stypendium Prezydenta Miasta Siedlce, w ramach którego powstała książka „W pogoni za utraconym czasem”. W ubiegłym, 2017 roku ukazały się dwie książki poetyckie: „Przeminęło w murach miasta” oraz „Z kartek pamiętnika”.

Pani Krystyna Rudnicka jest autorką 24 książek, laureatką wielu konkursów literackich, w tym ogólnopolskiego Konkursu Polszczyzny Pięknej, Bogatej i Skutecznej „O gęsie pióro Mikołaja Reja”, konkursów organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Siedlcach, Węgrowską „Gazetę Lokalną” itp. Wiersze poetki zamieszczała na swoich łamach prasa regionalna i ogólnopolska.

W 2000 roku poezja laureatki Nagrody znalazła się w „Antologii współczesnej poezji polskiej”. Od tego samego roku należy do Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w Siedlcach. W 2013 roku została członkiem Związku Literatów Polskich.

Pani Krystyna jest ciągle aktywna literacko. Pisze kolejne książki, bo pisanie jest treścią i sensem jej życia. Jej życiowe motto brzmi „Jestem, więc piszę, piszę więc jestem”.


WITOLD OKNIŃSKI - nagroda za upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym (wnioskodawca: Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce);

Pan Witold Okniński – regionalista, pasjonat historii naszego miasta, znawca siedleckiego sądownictwa i adwokatury. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach. Od lat chętnie angażuje się w pomoc przy organizowaniu zjazdów absolwentów swojego liceum. Był prokuratorem, wiceprezydentem Siedlec, adwokatem i sędzią.

Pan Witold Okniński jest człowiekiem o niezwykłej wiedzy na temat historii Siedlec i jej mieszkańców. Swoją wiedzę czerpie głównie z dokumentów bibliotecznych i archiwalnych oraz spotkań z potomkami interesujących go osób. Jest autorem i współautorem wielu publikacji.

Z racji swojej pracy zawodowej znaczna część publikacji poświęcona jest sądownictwu. M.in. wspólnie z Arkadiuszem Berezą napisał książkę "Sądownictwo Siedleckie. Tradycje i współczesność", a z Danutą Sowińską książkę "Sędziowie i prokuratorzy siedleckiego okręgu sądowego w latach 1917-1950". W 2016 r. opracował redakcyjnie książkę Aleksandry Chrzanowskiej „Tęsknota za Siedlcami”, a w 2017 roku „Dziennik” Haliny Berezy. W marcu br. ukazała się kolejna publikacja współautorstwa p. Witolda Oknińskiego i p. Lecha Krzyżanowskiego „Temida wyemancypowana”.

Pan Witold w 2010 r. uhonorowany został "Aleksandrią" - nagrodą Prezydenta Miasta Siedlce. W roku 2015 otrzymał medal „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości”.

 

RENATA ORZESZEK - nagroda za działania na rzecz popularyzacji i dokumentowania zabytków miasta (wnioskodawca: Stowarzyszenie Tutajteraz);

Pani Renata Orzeszek – zawodowo związana z projektowaniem graficznym, reklamą i wystawiennictwem. Absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Mińsku Mazowieckim oraz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego o kierunku pedagogika z plastyką. Jak sama podkreśla, rozwój artystyczny zawdzięcza siedleckim artystom i wychowawcom m.in. Andrzejowi Sołtysiukowi, Tomaszowi Nowakowi, Mikołajowi Bieludze oraz Michałowi Gardzińskiemu.

W codziennej pracy specjalizuje się w ilustrowaniu i projektowaniu, a także oprawie graficznej wydarzeń kulturalno-artystycznych. W 2017 r. opracowała graficznie pierwszą grę planszową „Miasteczko. Siedlce w XX-leciu międzywojennym”, powstałą z inicjatywy Stowarzyszenia Tutajteraz. Gra składa się z ponad 100 kart, na których znajdujemy rysunki budynków istniejących w Siedlcach w XX-leciu międzywojennym, wykonanych skrupulatnie przez naszą Laureatkę. Rysunki na kartach gry były konsultowane z historykami i powstały na postawie materiałów źródłowych: zdjęć, rysunków, obrazu olejnego. Założeniem autorów gry było jak najwierniejsze przedstawienie budynków pod względem historycznym, z zachowaniem walorów artystycznych i Pani Renata doskonale sprostała temu zadaniu. Budynki przedstawione na kartach do gry to obiekty ogólnie znane takie jak Katedra czy ratusz „Jacek”, ale występują też mniej popularne np. siedziby sklepów, zakładów rzemieślniczych czy usługowych.

Pani Renata Orzeszek współpracuje z lokalnymi stowarzyszeniami, organizacjami, przedsiębiorcami i rzemieślnikami, tworząc różnorodne projekty o charakterze artystycznym czy reklamowo-marketingowym. Wspiera i chętnie angażuje się w lokalne przedsięwzięcia i inicjatywy. Prowadzi autorską pracownię „Bez szablonu”.


Osoby i przedsiębiorstwa wyróżnione statuetką MECENASA SIEDLECKIEJ KULTURY:

Złoty Mecenas Siedleckiej Kultury - Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. (wnioskodawcą jest Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce);

Firma od wielu lat wspiera projekty artystyczne Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce. Podkreślić należy ciągłość mecenatu nad przedsięwzięciami kulturalnymi z zakresu edukacji ekologicznej, jak choćby wszystkim dobrze znanego "Duszka śmieciuszka". ZUO jest Partnerem i sponsorem strategicznym przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych realizowanych w 2017 r. przez CKiS.

W imieniu Prezesa Zarządu ZUO – pana Mariusza Grudy statuetkę odebrała Anna Goś-Pszszółkowska.

 

Złoty Mecenas Siedleckiej Kultury - PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (wnioskodawca: Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce);

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest patronem, sponsorem i mecenasem wartościowych przedsięwzięć kulturalnych organizowanych w naszym mieście.
• Sponsor Główny "Koncertu pod Napięciem" organizowanego w ramach Dni Siedlec z udziałem Agnieszki Chylińskiej, zespołu Afromental, Upstream, Margaret i Perfekt.
• Sponsor strategiczny koncertu "Mojemu Miastu - Najpiękniejsze Arie Świata" zrealizowanego w ramach Dni Siedlec 2017 z udziałem Orkiestry Wojskowej, Orkiestry Symfonicznej i Chóru Miasta Siedlce oraz Chóru Ziemi Zamojskiej "Cantata".
• Sponsor Festiwalu Folklorystycznego,
• Sponsor główny projektu Siedleckiej Książnicy "Kim będę?" , wydarzenia artystycznego dla dzieci i młodzieży.
W imieniu Prezesa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. statuetkę odebrała Monika Krajewska i Maciej Stefaniuk.

 

Złoty Mecenas Siedleckiej Kultury - Sawo –Met sp. z o.o. (wnioskodawca: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach);

Firma została doceniona za ciągłość mecenatu nad przedsięwzięciami kulturalnymi, przekazanie farb do renowacji amfiteatru Miejskiego Ośrodka Kultury. Jest też sponsorem 59. Zaduszek Jazzowych - największej imprezy o charakterze jazzowym organizowanej w mieście.
Statuetkę w imieniu Leszka Hepnera – Prezesa Sawo-Met,  odebrał Jacek Waszczuk.

 

Mecenas Siedleckiej Kultury - F.H.U. Matrix Maciej Bartłomiej Grabowski (wnioskodawca: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach);

Firma wspiera siedlecka kulturę poprzez angażowanie się w realizację przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury. Sponsor nagród w Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Piosenek "Szła Kolęda", Wakacyjnej Krainie Zabawy, Teatrach Ulicznych, Gwiazdce Mikołaja.

Nagrodę odebrali: Katarzyna i Maciej Grabowscy – właściciele firmy Matrix – Hurtownia Narzędzi.


Mecenas Siedleckiej Kultury - MADAR Hurtownia Artykułów Dziecięcych
(wnioskodawca: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach);

Firma jest Mecenasem strategicznym imprez plenerowych: m.in. "Wakacyjna Kraina Zabawy", "Gwiazdka Mikołaja - Mikołaj dla wszystkich". Firma MADAR przekazuje nagrody rzeczowe oraz dofinansowuje wspomniane wydarzenia artystyczne.

Nagrodę odebrali: Małgorzata i Dariusz Lipińscy – właściciele firmy Madar Hurtownia Artykułów Dziecięcych.

 

opr. JiC

Foto główne: Jarosław Kurzawa; w galerii: Janusz Mazurek.

« Powrót

Galeria