Aktualności

29-06-2018

Już jeździmy tunelem i obwodnicą

Już jeździmy tunelem i obwodnicą

W piątek, 29 czerwca, po rocznej budowie został zakończony projekt „Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego w Siedlcach”. To jedna z największych i najdroższych inwestycji Miasta realizowanych w ostatnich latach. Inwestycja w 40% sfinansowana została ze środków własnych Siedlec.

Uroczyste otwarcie inwestycji poprzedziła o godz. 9.00 Msza św. w kościele pw. Św. Jana Pawła II w Siedlcach. O godz. 10.15 rozpoczęła się uroczystość przy tunelu, w ciągu ulicy Kilińskiego.

Relacja "Z Ratusza" TV Wschód:

Relacja video z otwarcia (TVP 3):

 

Relacja video z otwarcia (TV Wschód):

Przy wejściu do tunelu z Placu Zdanowskiego odsłonięto  tablicę poświęcona patronowi tunelu i ulicy - rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. Po przemówieniach przedstawicieli władz rządowych i samorządowych nastąpiło przecięcie wstęgi inaugurującej oddanie tunelu i obwodnicy do użytku. Około godz. 11.40 wszystkie ulice i obiekty inżynieryjne, które powstały w ramach projektu, zostały udostępnione użytkownikom - pojechały pierwsze auta, jednak najpierw dwoma autobusami w krótki rekonesans po nowych ulicach udali się goście, mieszkańcy Miasta, dziennikarze i politycy.

Prezydent Wojciech Kudelski w swojej wypowiedzi przypomniał po raz kolejny opinię, iż budowa linii kolejowej w II połowie XIX przez carat, która w swoich założeniach miała zaszkodzić Polakom, de facto dzisiaj wychodzi im na dobre. Dawny karier kolejowy w Siedlcach służy obecnie jako miejska droga szybkiego ruchu. – Ta droga ożywiła gospodarczo, i cały czas to robi, nasz region i miasto – stwierdził prezydent. – Tym bardziej to istotne, że prawie za darmo te tereny od PKP pozyskaliśmy. Prezydent dodał, iż pomysł budowy tunelu powstał z inicjatywy ówczesnego posła, i a dzisiaj Ministra Energii - Krzysztofa Tchórzewskiego, przy okazji przebudowy linii kolejowej Warszawa-Terespol i samej stacji kolejowej Siedlce. – Przeżywaliśmy jednak huśtawkę niepewności, stresu i niepokojów: czy będą pieniądze unijne, czy nie, czy będzie przybudowa, czy zostanie odłożona? Jednak nad wszystkim czuwał człowiek posłany przez nas do Warszawy, Minister Krzysztof Tchórzewski, za co mu z tego miejsca serdecznie dziękuję. To jego inicjatywa sprawiła, by skorzystać z szansy danej raz na 100 lat, nadarzającej się przy okazji, że na kolei coś się przebudowuje i zmienia.

Prezydent dodał, iż samorząd zdobył pieniądze na inwestycję w postaci tunelu pod torami PKP i 3. etapu obwodnicy, od Unii Europejskiej i dzięki marszałkowi i zarządowi Województwa Mazowieckiego, który „stanął na wysokości zadania i przydzielił prawie 40 milionów złotych, po to byśmy mogli sfinansować te inwestycje”. Wojciech Kudelski podziękował również innym, którzy przyczynili się do sfinalizowania budów: Marcinowi Gasiukowi, współuczestnikom siedleckiego Regionalnego Instrumentu Inwestycyjnego, w ramach którego powstała inwestycja, dyrekcji PKP Polskich Linii Kolejowych – dyrektorom: Andrzejowi Kmiecikowi i Ireneuszowi Soboniowi, projektantom i wykonawcom robót – firmom Strabag i Warbud, bankom, które zdecydowały się udzielić kredytów na wkład własny oraz pracownikom siedleckiego magistratu, którzy potrafili dobrze przygotować dobrze wnioski, przygotować dokumentacje techniczne oraz dopilnować wykonania. – Dzięki współpracy i wspólnemu celowi inwestycja będzie służyła miasta i całemu regionowi – podsumował gospodarz miasta. Do adresatów podziękowań prezydent dodał wiceprezydentów Miasta oraz radnych, którzy potrafili podjąć „odważne i odpowiedzialne decyzje”.

– Przed naszym Miastem stoją jeszcze inne, nowe cele i inwestycje: 4. etap obwodnicy, zabudowa przestrzeni placu Sikorskiego, remonty szkół, budowa hali widowiskowo-sportowej na Błoniach Papieskich, to wszystko przed nami – snuł rozważania Wojciech Kudelski. – Budujemy po to, by nasze miasto było ośrodkiem ponadlokalnym, by liczba ludności w dalszym ciągu przyrastała, tak jak to się dzieje obecnie dzięki tym inwestycjom. – deklarował prezydent Siedlec. – Robimy to dla mieszkańców Siedlec, by żyło im się tutaj odpowiednio wygodnie, przyjemnie i zechcieli tutaj zostawać.

Puentą wypowiedzi Wojciecha Kudelskiego było zdanie, które określa odchodzący powoli do przeszłości czas jego prezydentury. – Nie bójcie się podejmować odważnych decyzji. Nauczcie się liczyć, rozpoznawać potrzeby mieszkańców i realizować je.

W imieniu rządu Rzeczypospolitej Polskiej głos zabrał również poseł ziemi siedleckiej, Minister Krzysztof Tchórzewski. Przypomniał pytanie z dyskusji sprzed lat, nurtujące rządzących Siedlcami: czy potrzebna jest budowa usług, które służyć będą nie tylko Siedlczanom? Za odpowiedź posłużyły cytowane przez Ministra słowa piosenki. które zobaczyć można było na jednym z transparentów osoby obecnej podczas otwarcia: Miasto Siedlce to stolica, każdy Polak się zachwyca, Miasto Siedlce takie jest. – Polska jako kraj potrzebuje patriotów chcących zajmować się problemami kraju. Ale każdy ośrodek, gmina potrzebuje też lokalnych patriotów, pamiętających w miarę możliwości o swoich małych ojczyznach i służących swoim małym ojczyznom: bez względu na to, gdzie by nie byli, gdzie by nie pracowali i jakich funkcji by nie pełnili. Słowa tej piosenki o Siedlcach pamiętam do dzisiaj.

Minister Tchórzewski przypomniał porozumienie z 2007 roku z PKP i powód, z jakiego wszczęto inwestycję – podzielone na północ i południe przez linię kolejową Siedlce. - To, że ta inwestycja przetrwała jest zasługą rządzących miastem i tutejszą koleją. To, że taka polityka była kontynuowana jest zasługą kolejnych władz i Rad Miasta - dlatego jesteśmy coraz silniejszym i liczącym się ośrodkiem regionalnym, który stale rozwija się.

Wicemarszałek Województwa Janina Ewa Orzełowska mówiła o RIT-ach jako pomyśle zarządu województwa, które są narzędziem - ewenementem rozwoju na skalę kraju. Zarząd Mazowsza chciał dzięki nim doprowadzić do współpracy i rozwoju wewnątrz subregionów województwa. – Projekt odpowiada na potrzeby mieszkańców Siedlec i okolic Miasta. Bardzo dziękuję za tę zgodę przy realizacji projektu i za merytoryczne podejście do projektu. 40 mln zł. pozyskanych środków pokazuje, że wszyscy tu ciężko pracowali. Gratuluję nam, mieszkańcom Siedlec - dzięki inwestycji to my skorzystamy. Zawsze są trudności przy realizacji inwestycji - słyszałam dyskusje o korkach... Ale, jak w domu, gdy jest remont - czasami musi być gorzej, żeby było lepiej. Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa dodała, iż Siedlcom ta inwestycja była potrzebna. – Cieszymy się, że ten projekt trafił tutaj, do subregionu siedleckiego. Siedlce są rzeczywiście piękne i stale rozwijają się. Wiem, że Siedlce nie powiedziały ostatniego słowa, że są pomysły na nowe inwestycje. Oby na te nowe inwestycje znajdowali państwo wsparcie nie tylko ze strony radnych, ale i tych którzy są w stanie pomóc. Wokół Siedlec jest drużyna dobrych, rzetelnych, mądrych i życzliwych ludzi – oby takich ludzi Siedlcom nie zabrakło.

Anna Modzelewska, reprezentująca Dyrekcję Regionalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej potwierdziła, że finansowanie unijne, wydatkowane w Siedlcach przed laty na renowację linii kolejowej E-20 – paneuropejskiego korytarza transportowego, ważnego dla Unii Europejskiej - sprawiła, że miasto rozwija a mieszkańcom żyje się lepiej. - Ta inwestycja w bardzo pozytywny sposób przełożyła się na możliwości inwestycyjne samego Miasta i subregionu – mówiła Anna Modzelewska. – Spowodowało to, przyciągnięcie zakładów produkujących tabor kolejowy, późniejsze zakupy tych produktów przez Koleje Mazowieckie, a to z kolei na komfort jazdy podróżnych. Komisja Europejska wspierała też inwestycje w sektorze drogowym, choćby budowę obwodnicy Mińska Mazowieckiego i jej będącą w realizacji dalszą część, na odcinku pomiędzy Warszawą i Mińskiem. Podobnie - będącą w fazie przygotowawczej - trasę odcinka do Siedlec. Region siedlecki cały czas poprawia swoje wskaźniki.

Przewodniczący Rady Miasta Henryk Niedziółka w swojej wypowiedzi podkreślił zdecydowanie siedleckiego samorządu w dążeniach do rozwoju Siedlec, którego jednym z efektów są inwestycje w postaci tunelu i 3. etapu obwodnicy. - Otwarcie tak nowoczesnego rozwiązania komunikacyjnego, o tak wysokim standardzie, to ważne wydarzenie dla naszego Miasta i ukoronowanie wieloletnich dążeń naszego samorządu. - powiedział Henryk Niedziółka. - Wszyscy ludzie mają marzenia, ale tylko niektórzy je realizują. To marzenie zrealizowaliśmy wszyscy razem. To marzenie stało się dziś realną, a jakże piękną rzeczywistością. Nowa ulica i tunel będą wpływały na dalszy, dynamiczny rozwój naszego Miasta. Wpłyną one na komfort życia mieszkańców, udrożnią transport - stwierdził szef Rady. Dodał, że to chyba największy sukces obecnej kadencji Rady. Szef Rady podziękował nie tylko radnym za uchwały na rzecz Miasta i troskę o dobro Miasta ale też "wszystkim, którzy przyczynili się do wybudowania tych obiektów". Henryk Niedziółka w imieniu Rady pogratulował pomysłodawcy i autorowi przedsięwzięcia - prezydentowi Siedlec Wojciechowi Kudelskiemu, za konsekwencję w doprowadzeniu inwestycji do końca.

O projekcie

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa VII Osi Priorytetowej Rozwój regionalnego systemu transportowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Całkowita wartość projektu: 65 526 583,00 zł. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 38 834 916,94 zł (60 procent dofinansowania, 40 procent środki własne Miasta Siedlce).

Umowa pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a Miastem Siedlce na finansowanie projektu została podpisana 29 maja 2017 r. W przeciągu tygodnia Miasto rozstrzygnęło ogłoszone wcześniej przetargi z wykonawcami dwóch zadań: budowy tunelu wraz z drogami dojazdowymi oraz budowy obwodnicy śródmiejskiej w ciągu ul. rotmistrza Witolda Pileckiego. Wykonawcą pierwszego została firma Warbud S.A. (umowa 4 czerwca 2017 r.), a drugiego Strabag S.A. (umowa 9 czerwca 2017 r.).

W ramach inwestycji powstał tunel drogowy pod trasą kolejową Warszawa – Terespol o długości 144 metrów (14. tunel w kraju pod względem długości). Wybudowany został dwuprzęsłowy wiadukt drogowy o długości 73. metrów. Wybudowano blisko 3 km ulic, 2250 metrów chodników, 2320 metrów ścieżek rowerowych i 1530 metrów ekranów akustycznych. Wybudowano także nowe rondo i przebudowano 4 skrzyżowania. Powstała przepompownia wód opadowych o dużej wydajności, wybudowano i zmodernizowano także kanalizację sanitarną i deszczową o długości ponad 2,5 km oraz ponad 2 km kanalizacji teletechnicznej.

Tunel i 3. Etap obwodnicy mają tego samego patrona – Rotmistrza Witolda Pileckiego. Stosowne uchwały nadające imię Bohatera, Rada Miasta Siedlce powzięła 28 grudnia 2015 roku (tunel) i 31 maja 206 oku (ulica; od ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Kilińskiego). 

Z okazji otwarcia tunelu i ulicy im. rtm Witolda Pileckiego prezydent Siedlec i przewodniczący Rady Miasta otrzymali List od Marka Kuchcińskiego, marszałka Sejmu RP, który odczytano podczas uroczystości. Marszałek Kuchciński gratuluje wszystkim, którzy przyczynili się do pomyślnej realizacji tego ważnego projektu i dziękuje za inicjatywę upamiętnienia Rotmistrza. - Mamy bowiem ogromny dług pamięci wobec tego bohatera - czytamy w Liście.

opr. wł.

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/
 

« Powrót

Galeria