Aktualności

16-07-2018

Obligacje wykupimy później

Obligacje wykupimy później

Radni zaakceptowali odłożenie wykupu części komunalnych obligacji na lata późniejsze. Postanowili zwiększyć kwotę wydatków Miasta o 99 tys. zł., z przeznaczeniem na remonty ulic: Monte Cassino i Łukowskiej. 16 lipca obradowała 53. sesja Rady Miasta.

Zmiana terminu wykupu wyemitowanych obligacji, zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siedlce na lata 2018-2035 i zmiany w w budżecie Miasta na 2018 rok - to najistotniejsze punkty porządku obrad sesji. 

Do "Wykazu przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Siedlce, udostępnionych operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy regularne osób w publicznym transporcie zbiorowym" siedleccy radni dodali nowy przystanek w miejskiej komunikacji MPK: Rotmistrza Witolda Pileckiego - Centrum Przesiadkowe.

Inny termin wykupu to nie nowy dług

Cztery serie, które miały być wykupione w latach 2018-21, będą wykupione o 11 lat później, w latach 2029-32. Zmiana harmonogramu wykupu czterech serii obligacji wyemitowanych w 2010 roku spowodowana jest kilkoma czynnikami.

Po pierwsze - poniesionymi kosztami reformy oświatowej wynoszącymi ponad 12 mln zł i tym samym obciążających budżet Miasta. Następnym czynnikiem mającym wpływ na wskaźniki roku 2019 jest niski poziom wykonania dochodów ze sprzedaży mienia w latach 2016-2017 oraz bardzo wysoki poziom nakładów inwestycyjnych poniesionych w roku 2017, prognozowanych w roku 2018 i 2019, co związane jest z absorpcją środków unijnych.

W tym okresie Miasto zagospodaruje około 64 mln zł środków z UE. Tak wysoki poziom środków wymaga dużych wkładów własnych, które w 2017 roku wyniosły 5,3 mln zł., w 2018 roku przewiduje się na poziomie blisko 26 mln zł., w 2019 roku - 5,3 mln zł.

Do realizacji zaplanowane zostały przedsięwzięcia, które w znaczący sposób wpłyną na polepszenie rozwiązań komunikacyjnych w mieście oraz na rozwój infrastruktury technicznej w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej. W przypadku braku wpływów dochodów majątkowych, wywołanych m.in. nieterminowym otrzymaniem środków zewnętrznych (UE), niską sprzedażą mienia, okolicznościami nieprzewidzianymi, które stanowią pokrycie wydatków majątkowych zaistnieje okoliczność, w której to nadwyżka budżetowa będzie musiała być przeznaczona na pokrycie tych przedsięwzięć. Dlatego też odblokowanie planowanej nadwyżki budżetowej przeznaczonej m.in. na wykup obligacji wyemitowanych w 2010 roku zwiększy elastyczność w zakresie płynności finansowej miasta.

- Na poprzedniej sesji usłyszeliście Państwo, że Miasto przez ostatnie kadencje wzbogaciło się o ponad 200 mln zł. Takie są fakty. – argumentował w dyskusji o obligacjach prezydent Wojciech Kudelski. – Teraz straszycie ludzi, olaboga co to będzie, bo trzeba będzie spłacić kredyty! Popatrzcie na to Miasto! Co roku prywatni developerzy sprzedają się ok. 1000 mieszkań i ktoś te mieszkania kupuje. W Mieście zarejestrowanych jest 47 tys. samochodów osobowych na 77 tys. mieszkańców. Ilość wykonanych ulic, ścieżek rowerowych, wyremontowanych szkół, wybudowanych obiektów sportowych i kulturalnych, pozwoliła na sytuację, w której liczba mieszkańców naszego Miasta rośnie a nie maleje. Póki co, to do Siedlec inwestorzy przychodzą. Stworzyliśmy warunki do działalności gospodarczej dla 8,5 tysiąca prywatnych podmiotów gospodarczych. Dzięki temu m.in. praktycznie nie ma w Mieście bezrobocia./…/

Mamy dobrze wyposażone szkoły, dobrze opłacanych nauczycieli, wybudowaliśmy nowe szkoły. To nie ja wybudowałem, myśmy wybudowali. Nigdy nie używam pierwszej osoby… . My wybudowaliśmy, bo większość Rady tego Miasta podjęła taką decyzję, przegłosowała takie budżety, przegłosowała potrzebę zaciągnięcia kredytów./…/

Wszystkie inwestycje, jakie rozpoczęliśmy, i 12 lat temu, i rok temu są zakończone, oddane do eksploatacji i dobrze służą naszym mieszkańcom. Dobrze wykorzystaliśmy czas, w którym były do pozyskania pieniądze zewnętrzne i my je pozyskaliśmy.

Pełna wypowiedź prezydenta Wojciecha Kudelskiego z sesji 16 lipca br. (za podlasie24.pl) w pliku poniżej:

WPF i zmiany w budżecie 2018

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie Miasta to przede wszystkim ujęcie w tych dokumentach dodatkowych dochodów i wydatków oraz przesunięcia pomiędzy poszczególnymi działami budżetu.

Po stronie dochodów pojawiły się środki z Funduszu Pracy na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 161 400 zł. Po stronie wydatków zostały przede wszystkim zabezpieczone środki na przewidywany wzrost wynagrodzeń w oświacie (3 250 tys. zł).

Ponadto zwiększono kwoty wydatków na remont ulicy Monte Cassino o 99 tys. zł. Zabezpieczono kwotę 160 tys. zł na modernizację kuchni wraz z zapleczem oraz budynku Centrum Kształcenia Praktycznego przy jednoczesnym zmniejszeniu środków przeznaczonych na opłaty za odprowadzanie wód opadowych z ulic o 261 500 zł.

 

opr. JiC na podst. GK

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/
 

Załączniki:

« Powrót