Aktualności

24-07-2018

Nowe usługi dla mieszkańców

Nowe usługi dla mieszkańców

Urząd Miasta Siedlce w ramach projektu „Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców” udostępnił w formie interaktywnej budżet w układzie wieloletnim oraz uruchomił, przy wykorzystaniu platformy ePUAP, 13 e-usług publicznych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Za pośrednictwem uruchomionych usług możemy dziś m.in.:

a) złożyć, w wyznaczonym terminie, wniosek o udzielenie dotacji z budżetu w zakresie Ochrony środowiska i gospodarki wodnej bądź Małych grantów oraz przekazać sprawozdanie z jej wykorzystania;
b) wyrazić opinię na forum w uruchomionej przez Urząd Miasta lub miejską jednostkę organizacyjną konsultacji społecznej;
c) zgłosić temat konsultacji społecznej;
d) wpisać się do bazy danych systemu Internetowe Centrum Promocji (ICP) wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych i komunikację elektroniczną;
e) uzyskać informację publiczną o:
- planie zamówień publicznych;
- planie zadań inwestycyjnych;
- zawartych przez miejskie jednostki organizacyjne umowach;
- udzielonych dotacjach;
- stanie budżetu gminy.

Usługi związane z pozyskiwaniem informacji publicznej są realizowane w sposób automatyczny, bez udziału pracowników Urzędu. Wszystkie opracowane i wdrożone w ramach projektu e-usługi cechuje 4. poziom dojrzałości (transakcja), umożliwiający dokonanie wszystkich czynności niezbędnych do załatwienia danej sprawy drogą elektroniczną.

W części e-usług skuteczne złożenie wniosku wymaga podpisania formularza Profilem Zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym.

Lista uruchomionych e-usług dostępna jest na stronie www.bip.siedlce.pl, zakładka: Załatwianie spraw w Urzędzie => E-usługi.

Wizualizacja budżetu Miasta Siedlce dostępna jest na stronie  budzet24.siedlce.pl/wizualizacja
Zachęcamy do korzystania!

 

UM

Znajdź nas na Facebooku:  www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/


 

« Powrót