Aktualności

27-07-2018

Piknik historyczny

Piknik historyczny

W niedzielę, 29 lipca Galeria Siedlce już po raz piąty zaprasza na spotkanie z żywą lekcją historii podczas Pikniku Historycznego zatytułowanego ”Polskie Drogi Do Niepodległości”.


Podczas pikniku historyczno-edukacyjnego przedstawione zostaną polskie organizacje młodzieżowe z okresu 1900-1918, biorące udział w walkach o niepodległość i kształt granic Polski. W dniu Pikniku, na Placu Bankowym Galerii Siedlce, od godz. 12.00 ustawione zostaną stanowiska historyczne, które mają za zadanie przybliżyć żywą historię tamtego okresu. Zaprezentowane zostaną samochody pancerne: „Chwat” - jedyna na świecie jeżdżąca replika oraz Jeffrey Poplavko. Będzie także obóz Orląt Lwowskich i Przemyskich, a w nim sprzęt i wyposażenie wojskowe, mundury z roku 1918 organizacji: Strzelec, Sokół, Zarzewie, Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej.
Przeprowadzony zostanie także pokaz musztry i wyszkolenia członków Strzelca i Sokoła. Będzie można obejrzeć sprzęt łączności - zrekonstruowane telefony z I wojny światowej oraz polowy punkt sanitarny. Podczas odbywających się warsztatów będzie można nauczyć się wykonywania kotylionów i opasek.


Niezwykle interesująco zapowiadają się dwie rekonstrukcje wydarzeń (na zamkniętym odcinku ul. Wojskowej). O godz. 15.00 rozpocznie się inscenizacja: „Wycofywanie się oddziałów pruskich, Siedlce 1918”, a o godz. 16.00 „Walka o granice wschodnie, Przemyśl 1918”.
To wyjątkowa lekcja historii przygotowana z myślą o dzieciach i dorosłych, mająca na celu przybliżenie historii regionu, propagowanie postaw patriotycznych, a także wzmacnianie więzi międzypokoleniowej.
 

« Powrót