Aktualności

10-08-2018

Mapa żłobków i klubów dziecięcych

Mapa żłobków i klubów dziecięcych

25 lipca 2018 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia, mapę żłobków i klubów dziecięcych. To narzędzie służące rodzicom dzieci w wieku do lat 3 do wyszukiwania najbliższych żłobków i klubów dziecięcych.

Na mapie (adres mapy), oprócz wskazania miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego, pokazywane są również inne dane wyszukanej instytucji: dane kontaktowe żłobka/klubu dziecięcego, godziny otwarcia, wysokość opłat, informacje o udzielanych zniżkach, informacja, czy żłobek/klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, liczba miejsc oraz liczba zapisanych dzieci.

Informacja o mapie żłobków i klubów dziecięcych jest przekazywana rodzicom w urzędach gmin/miast, w urzędach stanu cywilnego, na przykład: przy załatwianiu spraw urzędowych związanych z narodzinami dziecka, w ośrodkach pomocy społecznej, na stronach internetowych gmin i miast.

Informacja o mapie żłobków i klubów dziecięcych nie tylko ułatwia znalezienie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, ale również zwiększa czujność rodziców na żłobki i kluby dziecięce działające nielegalnie – bez wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

W rejestrze znajdują się dane nie tylko dot. żłobków i klubów dziecięcych, ale również dot. dziennych opiekunów. Rejestr zawiera dane dot. m.in. wysokości opłat za pobyt i wyżywienie, godziny otwarcia, dane kontaktowe podmiotu zatrudniającego.

 

opr. wł. na podst. MRPiPS

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/

« Powrót