Aktualności

14-09-2018

Ostatni dzień głosowania

Ostatni dzień głosowania

Piątek, 14 września jest ostatnim dniem głosowania w siedleckim "budżecie obywatelskim". 31 sierpnia zaczęło się głosowanie mające wyłonić zwycięskie projekty tegorocznej edycji Budżetu Partycypacyjnego Miasta Siedlce. Na oddanie głosu listownie, elektronicznie lub osobiście było 2. tygodnie: do dzisiaj.

 

Jak zagłosować?

Można zagłosować jednym z trzech sposobów:

- osobiście poprzez wrzucenie wypełnionej karty do urny w Biurze Obsługi Interesanta UM Siedlce,

- korespondencyjnie, wysyłając wypełnioną kartę na adres: Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce, z dopiskiem "Budżet Partycypacyjny",

- oraz elektronicznie (poprzez dedykowany link, na formularzu elektronicznym dla danego Okręgu Konsultacyjnego).

Głosujemy przez najbliższe 15 dni, do 14 września włącznie (osobiście do godz. 15.45, elektronicznie do godz. 24.00, pocztą z datą stempla pocztowego 14.09).

Karty do głosowania są dostępne na stronach internetowych www.bip.siedlce.pl, w zakładce "Budżet", pozycja: "Budżet partycypacyjny", tu: bit.ly/2BSFDkt, skąd można je pobrać, wydrukować, wypełnić i przynieść do BOI lub wysłać pocztą na podany niżej adres.

Dostępne są również w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta przy Skwerze Niepodległości 2, gdzie można oddać głos osobiście.

 

O projektach

W tym roku zgłoszono 38 propozycji - więcej o 15 w stosunku do roku 2017 - z których głosowaniu - po ich merytorycznej i formalnej weryfikacji - poddanych zostało 23 projekty. Zwycięskie projekty, które zdobędą największą ilość punktów, stworzą listę rekomendowanych projektów do realizacji, które zostaną zrealizowane w roku 2019.

Przypominamy kilka istotnych warunków dla sprawnego przebiegu i powszechnego udziału w głosowaniu:

1. W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy Mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat, (np. można głosować jeśli ktoś w terminie 1-14 września głosowania skończy 16 lat),

2. Na projekty w danym okręgu (propozycje poniżej) głosują mieszkańcy TYLKO TEGO okręgu!

3. Każdy głosujący - bez względu na formę głosowania - ma rozdysponowania 10 punktów. Głos oddajemy na jeden lub kilka projektów. Możemy przyznać jednemu projektowi 10 pkt. lub przyznać po kilka punktów kilku projektom, byle suma przyznanych punktów nie przekraczała liczby 10.

 

Przestawiamy poniżej projekty poddane głosowaniu w roku 2018: (szczegóły projektów tutaj: zakładka "Propozycje mieszkańców")

OKRĘG NR 1: (centrum; kwota przeznaczona na realizację projektów w okręgu wynosi 122.964,82 zł.)

1. Renowacja chodnika ul. Joachima Lelewela,

2. Rewitalizacja placu zabaw pomiędzy ulicami Sobieskiego i Sokołowską,

3. Budowa przejścia aktywnego przy Hali Targowej,

4. Remont nawierzchni chodnikowej przejścia pomiędzy ulicą Floriańską 19 a osiedlem "Młynarska",

 

OKRĘG NR 2: (płn.-wsch. Siedlce; kwota przeznaczona na realizację projektów w okręgu wynosi 126.946,46 zł.)

1. Ogród marzeń (teren Domu Pomocy Społecznej "Dom nad Stawami"),

2. Remont kapitalny chodników i wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych (Wyszyńskiego 7),

3. Wymiana nawierzchni placu zabaw przy ulicy Kilińskiego 27,

4. Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego i zjazdów na ul. Poniatowskiego w Siedlcach - strona zachodnia,

5. Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z siłownią zewnętrzną przy ulicy Kazimierzowskiej,

6. Planetarium Niebo Prusa (teren I LO),

7. Remont ulicy Fabrycznej,

8. Remont, budowa chodników przy ulicy Floriańskiej,

 

OKRĘG NR 3: (płd.-zach. Siedlce; kwota przeznaczona na realizację projektów w okręgu wynosi 120.598,82 zł.)

1. Chodnik przy ul. Wrzosowej na wysokości osiedla zamkniętego Mostostalu,

2. Parkingi przy ul. Żeglarskiej,

3. Sygnalizacja świetlna ul. Garwolińska,

4. Budowa chodnika wzdłuż ul. Południowej na odcinku od ul. Grabianowskiej do ul. Wiejskiej,

5. Budowa siłowni plenerowej na placu zabaw przy ul. Grabianowskiej,

6. Budowa chodników u zbiegu ulic Romanówka i Unitów Podlaskich w Siedlcach,

7. Wyniesienie tarczy skrzyżowania ul. Kaszubskiej, ul. Pescantina, ul. Pomorskiej, ul. Żuławskiej jako progu spowalniającego,

8. Budowa nawierzchni chodników z uwzględnieniem ścieżki rowerowej (rejon ulicy Maczka i Pomorskiej),

9. Budowa nawierzchni chodników z uwzględnieniem ścieżki rowerowej na ul. Domanickiej na odcinku od wiaduktu do granicy miasta.

 

OKRĘG NR 4: (zach-płn. Siedlce; kwota przeznaczona na realizację projektów w okręgu Nr 4 wynosi 130.035,78 zł.)

1. Poprawa bezpieczeństwa pieszych (chodnik dla pieszych wzdłuż ul. Okrężnej),

2. Urządzenia do ćwiczenia przy ul.Chrobrego.

 

Więcej o tegorocznej edycji Budżetu Partycypacyjnego tutaj: budzet24.pl/umsiedlcebo/desktop

WAŻNE ZAŁĄCZNIKI:

1. Zasady i tryb przeprowadzenia Budżetu Partycypacyjnego.
2. Wykaz okręgów konsultacyjnych w ramach Budżetu Partycypacyjnego.
3. Zgoda opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w procesie Budżetu Partycypacyjnego w mieście Siedlce na rok 2019.

 

aut. JiC

 

Załączniki:

« Powrót