Aktualności

13-09-2018

Plan dla Miodowej-Żaboklickiej

Plan dla Miodowej-Żaboklickiej

Prezydent Miasta Siedlce zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar od ulicy Miodowej do ulicy Żaboklickiej w Siedlcach.


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 poz. 1073 z póź. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Siedlce Uchwały Nr XLVI/ 831 /2014 z dnia 30 października 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru od ulicy Miodowej do ulicy Żaboklickiej w Siedlcach.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu. Granice obszaru objętego planem oznaczone są grubą, ciągłą linią.

 

Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, stanowisko nr 4, w terminie do 16 października 2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Prezydent Miasta Siedlce, Wojciech Kudelski

Więcej: tutaj.
 

« Powrót