Aktualności

04-10-2018

Siedlce inwestują

Siedlce inwestują

Z kwotą 1315,20 zł na osobę Siedlce plasują się na 10. pozycji w rankingu średnich wydatków inwestycyjnych w latach 2015-2017, w kategorii miast na prawach powiatu dwutygodnika "Wspólnota". Od 5 lat nasz samorząd jest w czołówce najwięcej inwestujących miast grodzkich.

Pismo samorządu terytorialnego opublikowało swój ranking w n-rze 19, 22 września. Jak zwykle, poza rankingiem 66. miast na prawach powiatu, publikowane są rankingi dla województw, miasteczek, miast wojewódzkich, itp.

Ranking "Wspólnoty".

Ranking miast na prawach powiatu

Gliwice, Krosno, Skierniewice – tak wygląda podium w kategorii miast na prawach powiatu. Dwa pierwsze miejsca nie zmieniły się w stosunku do zeszłego roku. Gliwice zdominowały ranking ze średnimi wydatkami per capita w wysokości ponad 2,7 tys. zł rocznie. Siedlce w tej kategorii z wynikiem 1315,20 zł. lokują się na 10. pozycji. Wydatki inwestycyjne Miasta we wzmiankowanym okresie wyniosły więc blisko 101,3 mln zł. (1315,20 zł. pomnożone przez liczbę mieszkańców tj. 77 tys. osób)

Miasto
Średnie wydatki inwestycyjne per capita 2015-2017 Miejsce w rankingu 2015-2017 Miejsce w rankingu 2014-2016 Miejsce w rankingu 2013-2015
Gliwice 2713,08 1 1 1
Krosno 2019,66 2 2 3
Skierniewice 1898,64 3 4 31
Konin 1880,36 4 18 18
Świnoujście 1813,33 5 6 10
Jaworzno 1590,13 6 11 19
Płock 1506,38 7 8 7
Sopot 1492,06 8 7 5
Tychy 1355,45 9 5 4
Siedlce 1315,20 10
12
9

 

Dla oddania skali wydatków, jakie ponosi siedlecki samorząd warto przytoczyć dane dot. zwycięskiego w kategorii miast wojewódzkich Krakowa - 1778,10 zł.), czy lokującej się w tej samej kategorii na 6. miejscu Warszawy - 1464,28 zł. Porównując czysto statystycznie wydatki na osobę Siedlec do średnich wydatków ponoszonych w miastach wojewódzkich, nasze miasto z wynikiem per capita 1315,20 zł., zajęłoby wśród miast wojewódzkich 12. lokatę, za Białymstokiem (1362,68 zł.) a przed Bydgoszczą (1298,46 zł.).

Metodologia rankingu

Metoda rankingu jest niemal identyczna, jak w ubiegłym roku i dwa lata temu. Pod uwagę wzięto całość wydatków majątkowych poniesionych w ostatnich trzech latach (2015–2017). – W ten sposób chcemy uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza z mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, by potem spaść do znacznie niższego poziomu – tłumaczy autor rankingu, prof. Paweł Swianiewicz.

 

Poza wydatkami zapisanymi w budżecie autorzy rankingu starali się uwzględnić wydatki ponoszone ze środków własnych przez spółki komunalne. W tym celu rozesłano ankiety do miast na prawach powiatu i miast powiatowych. W tym roku na ankietę odpowiedziały wszystkie miasta wojewódzkie i niemal wszystkie pozostałe miasta na prawach powiatu.

 

opr. JiC na podst. "Wspólnota"

 

« Powrót