Aktualności

18-10-2018

Szczyt Gospodarczy w Siedlcach trwa

Szczyt Gospodarczy w Siedlcach trwa

Najważniejsi eksperci, Ministrowie Rządu RP, wysoki poziom debat oraz zagadnienia dotyczące rozwoju strategicznych sektorów gospodarczych - tym wyróżnia się tegoroczna IV edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego, który zaczął się w Siedlcach i potrwa do 19 października.

Już po raz czwarty Europejskie Centrum Biznesu wspólnie z samorządem Miasta Siedlce zaprosiło czołowych przedstawicieli świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu na Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy. W tegorocznej edycji Goście koncentrują się w dyskusjach i prelekcjach na filarach polskiej gospodarki przyszłości, czyli branżach, firmach i instytucjach, które swoją działalnością i determinacją przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju.

Na początku List od honorowego patrona Szczytu - Premiera Mateusza Morawieckiego odczytał minister energii Krzysztof Tchórzewski. - W przeddzień setnej rocznicy odzyskania Niepodległości dyskusja nt. filarów polskiej gospodarki przyszłości nabiera szczególnego znaczenia - napisał do uczestników OSG 2018 premier Morawiecki. - To kluczowe zagadnienia dla naszego rozwoju dla dobra przyszłości polskich rodzin. Wydarzenie stwarza wielkie możliwości; to unikalna szansa na dialog wielu grup i środowisk, okazja do refleksji nad doświadczeniem przebytych przemian, ale także kondycją naszego kraju. Premier Morawiecki dodaje, że pomimo tego iż Polska awansowała do prestiżowego grona rynków rozwiniętych, to nadal naszym celem pozostaje trwały wzrost i działania rozwojowe. "Musi to być rozwój społecznie wrażliwy oraz terytorialnie zrównoważony, wspierany przez sile Państwo. Wzrost, który wspiera ideę Rzeczypospolitej jako dobra wspólnego wszystkich obywateli" - napisał Premier.

- Z każdym rokiem Szczyt zyskuje na znaczeniu. Pragniemy dzisiaj skoncentrować się na kwestiach zabezpieczenia polskiej gospodarki pod kątem ryzyk wynikających z niepewności inwestycyjnej, sytuacji międzynarodowej, bezpieczeństwa gospodarczego, energetycznego i finansowego - mówił z kolei Minister Energii rozpoczynając obrady Szczytu. - Miejsce konferencji nie jest przypadkowe.Tu bardziej widać pewne problemy i procesy, które zachodzą w Polsce lokalnej, czyli tam gdzie powinniśmy być jako politycy i działacze gospodarczy - czyli bliżej ludzi. Tu bardziej widać, czym żyjemy każdego dnia i jakie problemy są do rozwiązania. To głos Polski lokalnej.

Prezydent Siedlec Wojciech Kudelski podkreślił, że nie jest przypadkiem fakt, iż to Siedlce zostały po raz kolejny wybrane na miejsce obrad Szczytu. - Zasłużyliśmy sobie na to wyróżnienie, bo stoimy w połowie stawki miast w rozwoju gospodarczym, a nie tak dawno byliśmy bardzo zapóźnieni. Prezydent wymienił osiągnięcia samorządu w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców, dbałości o inwestorów, troski o oświatę i warunki do stwarzania miejsc pracy. Efektem są inwestorzy zagraniczni i lokalni, którzy stworzyli w mieście ok. 30 tys. miejsc pracy. - To efekt pracy całego naszego społeczeństwa, a mamy warunki do dalszego rozwoju - ocenił prezydent. Wojciech Kudelski dziękował za autostradę A-2 oraz troskę rządu o warunki do rozwoju m.in. i naszego miasta.

W pierwszej sesji plenarnej minister Tchórzewski ocenił, iż w oparciu o jego dane, kontakty oraz opinie wynika, że "Polska staje się tygrysem Europy". Potrzeba nam 5-6 lat stabilnego wzrostu, by zbudować solidne podwaliny pod  potęgę gospodarczą kraju, ale - jest warunek - nie wolno nam się zatrzymywać w w dążeniu do celu i pracy na jego rzecz.

Piotr Naimski, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera - pełnomocnik rządu d/s strategicznej infrastruktury energetycznej dodał, iż jesteśmy bezpieczni, bo dostawy energii elektrycznej do konsumentów nie są zagrożone. Dodał, że bezpieczeństwo dostaw energii dzisiaj i w przyszłości to fundament gospodarki Polski i niezbędny element bezpieczeństwa kraju w każdym innym wymiarze. Wymaga to jednak - zdaniem Piotra Naimskiego - inwestycji w bezpieczeństwo, dostępu do surowców kopalnych (węgiel daje nam bezpieczeństwo Państwa na ok. 30 lat), dostępu do nowoczesnych technologii aby przekształcać sektor energetyczny oraz infrastruktury przesyłowej.

Temat przewodnim Szczytu: Państwo-Gospodarka-Bezpieczeństwo to wspólny mianownik dla wielu inicjatyw, projektów i strategii realizowanych przez Prezydenta RP, Rząd i poszczególne resorty, a tym samym doskonały temat zapewniający niezwykle ciekawą i inspirującą dyskusję na wielu płaszczyznach. Na zakończenie pierwszego dnia obrad tradycyjnie odbędzie się uroczysta Gala podczas której zostaną wręczone Statuetki „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2018”.

- Pragniemy w ramach zaplanowanych debat przeprowadzić dyskusje ukierunkowane na zabezpieczenie polskiej gospodarki pod kątem ryzyk wynikających z niepewności inwestycyjnej, sytuacji międzynarodowej, bezpieczeństwa (gospodarczego, energetycznego, finansowego), jak również potencjału infrastrukturalnego i innowacyjnego - mówił na wstępie spotkania jego organizator, szef Europejskiego Centrum Biznesu Krzysztof Karaś zaproszeniu na Szczyt.

Gospodarcze "Bursztyny"

Pierwszy dzień OSG 2018 zakończyło wręczenie statuetek - "Bursztyn Polskiej Gospodarki 2018". To nagrody przyznawane osobom, instytucjom bądź firmom za szczególne działania i osiągnięcia w rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki w kraju i zagranicą. W tym roku "Bursztyny" zostały wręczone:

- Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwidze Emilewicz, za skuteczne i konsekwentne promowanie innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań wspierających zrównoważony rozwój polskiej przedsiębiorczości,

- Minister Pracy, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiecie Rafalskiej, za konsekwentne i skuteczne realizowanie polityki prorodzinnej poprzez program "500+",

- Ministrowi Środowiska Henrykowi Kowalczykowi, za zwiększenie bezpieczeństwa ekologicznego Polski poprzez wprowadzenie przepisów zwiększających efektywność ustawowych zadań monitoringowych i eliminacji szarej strefy w gospodarce odpadami,

- Sekretarzowi stanu w Ministerstwie Finansów, szefowi Krajowej Administracji Skarbowej Marianowi Banasiowi, za skuteczne uszczelnienie systemu poboru podatku VAT oraz wykrycie i udaremnienie przestępstw skarbowych o dużej wartości w roku 2018,

- Prezydentowi Miasta Siedlce Wojciechowi Kudelskiemu, za konsekwentne, wieloletnie i skuteczne działania zmierzające do zwiększenia potencjału i znaczenia gospodarczego Siedlec,

- Prezesowi Banku Ochrony Środowiska S.A. Bogusławowi Białowąsowi, za aktywne i efektywne zaangażowanie w realizację przedsięwzięć przyczyniających się do ochrony środowiska i wspierających zrównoważony rozwój kraju,

- oraz Prezesowi Zarządu Stadler polska Sp. z o.o. Tomaszowi Prejsowi, za dynamiczny rozwój oraz działania przyczyniające się do rozwoju polskiej gospodarki i myśli technologicznej. 

Gośćmi Honorowymi Szczytu w Siedlcach będą m.in: Jadwiga Emilewicz - Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Henryk Kowalczyk - Minister Środowiska oraz Krzysztof Tchórzewski - Minister Energii. Honorowy Patronat nad spotkaniem objął Prezes Rady Ministrów - Mateusz Morawiecki.  

Szczegółowy program Szczytu tutaj: i w dołączonym poniżej pliku pdf


Chcesz wiedzieć więcej? - #OSG2018. Zobacz też zeszłoroczną edycję: www.osg2018.pl

 

opr. JiC; zdjęcia z gali "Bursztyn Polskiej Gospodarki" Jarosław Kurzawa

 

Załączniki:

« Powrót

Galeria