Aktualności

15-10-2018

Łukowska otwarta!

Łukowska otwarta!

O godzinie 8.45, po uroczystym otwarciu, wznowiono ruch na nowo oddanej do użytku, zmodernizowanej ulicy Łukowskiej. Minister Tchórzewski przypomniał o możliwości dalszego porządkowania ulic w Siedlcach, dzięki uruchomionemu przez obecny rząd funduszowi budowy dróg lokalnych, którego realizacja ruszy w 2019 roku, a dysponującemu kwotą ponad 5 mld zł.

Inwestycja była kontynuacją zadania z roku 2016, kiedy to wykonano I etap przebudowy ul. Łukowskiej odcinek od ul. Składowej i Targowej do ul. Południowej. W tym roku podczas prac, które trwały od 1 sierpnia do 15 października wykonano kanalizacje deszczową, przebudowano nawierzchnię ulicy, wykonano ciągi pieszo – rowerowe, zmodernizowano oświetlenie uliczne oraz przebudowano zatokę dla autobusów. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "Regionalne Drogi Podlaskie" w Siedlcach.

- To radosny moment, bo rozpoczętą inwestycję udało się zakończyć. Na początku nie było pewności, czy znajdą się na nią pieniądze, jednak Wojewoda dzięki poparciu Ministra Tchórzewskiego pieniądze znalazł - powiedział podczas otwarcia prezydent Wojciech Kudelski. - Projektanci, wykonawcy i inne służby miejskie stanęły na wysokości zadania, by wykonać Łukowską jak najszybciej.To piękny ciąg komunikacyjny, który zaprasza do naszego miasta, to ulica wjazdowa, dzięki której zapraszamy do Siedlec wszystkich - dodał.

- Też się bardzo cieszę, choćby dlatego, że muszę jeździć w różne strony z naszego miasta - dodał obecny przy przecięciu zwyczajowej wstęgi minister Krzysztof Tchórzewski. Minister przypomniał o możliwości dalszego porządkowania ulic w Siedlcach, dzięki uruchomionemu przez obecny rząd funduszowi budowy dróg lokalnych, którego realizacja ruszy w 2019 roku i mający mieć do dyspozycji ponad 5 mld zł. - Dzięki funduszowi możliwe będzie zdobywanie nawet 80% kwoty dofinansowania do modernizacji i budowy dróg lokalnych, co w znacznym stopniu ułatwiało będzie samorządom nie tylko miast ale i wiosek, porządkowanie dróg i poprawę infrastruktury drogowej. Minister Energi dodał, iż fundusz ma być w kolejnych uzupełniany kolejnymi funduszami rządowymi w wysokości od 2,7 do 3 mld złotych.

Zadanie rozbudowa drogi powiatowej nr 5407W (ulicy Łukowskiej) w Siedlcach na odcinku od ulicy Południowej do ulicy Radzyńskiej uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Koszt całkowity zadania wynosi 2 174 500 zł, a otrzymana dotacja to 1 304 700 zł.

Inwestycja była kontynuacją zadania z roku 2016, kiedy to wykonano I etap przebudowy ul. Łukowskiej odcinek od ul. Składowej i Targowej do ul. Południowej. W tym roku podczas prac, które trwały od 1 sierpnia do 15 października wykonano kanalizacje deszczową, przebudowano nawierzchnię ulicy, wykonano ciągi pieszo – rowerowe, zmodernizowano oświetlenie uliczne oraz przebudowano zatokę dla autobusów.

Zakończenie przebudowy ulicy Łukowskiej spowodowało, że zmodernizowany został cały ciąg wyjazdowy z Siedlec wiodący do międzynarodowej drogi nr 2 oraz drogi nr 63.

 

opr. JiC/DD;

 


 

« Powrót

Galeria