Aktualności

16-10-2018

58 nagród dla nauczycieli

58 nagród dla nauczycieli

Jako, że "dzień nauczyciela" wypadł w niedzielę, to miejskie środowisko oświatowe swoje święto obchodziło 15 października. Aż 58. nauczycieli otrzymało nagrody finansowe, a kończący urzędowanie prezydent Wojciech Kudelski podziękowania od oświatowej społeczności.

Na spotkanie do Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Świrskiego w Siedlcach przybyły m.in. władze samorządowe i administracyjne oświaty, dyrektorzy placówek, przedstawiciele związków zawodowych, ale w sposób szczególny witano Bohaterów wieczoru - nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Siedlce, którzy odebrali nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze.

- Edukacja to nie tylko nauka. To postrzeganie potrzeb innych i wychodzenie im naprzeciw, to kształtowanie postaw szlachetnych, to kształcenie w kierunku rozwoju najlepszych ludzkich wartości - usłyszeli nagrodzeni nauczyciele. - To zawód specyficzny, bo wpływający bezpośrednio na drugiego człowieka, na jego sferę psychiczną z całym nieuchwytnym obszarem osobowości, duchowości, intelektu i emocji – a więc tego, co jest najistotniejszym składnikiem człowieczeństwa. Tacy właśnie mistrzowie i przewodnicy wypełniają tę salę.

Od początku roku jednostki edukacyjne, dla których organem prowadzącym jest Miasto aktywnie włączają się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości. Jednym z najważniejszych zadań realizowanych w okresie szkolnej edukacji jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i przywiązanie do historii i tradycji narodowych. Siedleccy dyrektorzy, nauczyciele i wychowawcy realizują to zadanie "z niezwykłym zaangażowaniem i oddaniem godnym najwyższej pochwały".

- Dzień Edukacji Narodowej to święto całego narodu, bo w wolnej Polsce możemy swobodnie kształcić nasze dzieci. Przy okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości warto dodać, że z chwilą kiedy odzyskaliśmy Niepodległość, to wtedy władze i Państwo Polskie od razu postawiły na odbudowę i rozwój oświaty, kształcenie dzieci – mówił podczas Dnia Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach prezydent Wojciech Kudelski. – Dzisiaj w naszym mieście jesteśmy dumni z tego, że oświata jest na bardzo wysokim poziomie i uważam, że jaka kondycja gospodarcza miasta, regionu i Polski, taki jest i poziom oświaty. Nakłady na oświatę są odpowiednie do naszych możliwości w Mieście. W okresie ostatnich kilkunastu lat wybudowaliśmy kilka nowych szkół, ulepszyliśmy całą bazę dydaktyczną, stworzyliśmy dobre warunki dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, siedleckiego Centrum Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli, wybudowaliśmy nowe sale gimnastyczne, orliki, obiekty sportowe. Powodem do dumy jest też dobrze wykształcona kadra nauczycielska. /.../ Gratuluję Sławomirowi Kurpiewskiemu i całemu Wydziałowi Edukacji UM, gdyż nie chciałbym, aby święto Edukacji Narodowej było odbierane tak jak poprzednio, że jest to tylko "święto nauczycieli". To jest przede wszystkim "dzień nauczyciela" ale także jest to święto ludzi, którzy organizują prace nauczycieli.    

Symboliczne róże, będące wyrazem wdzięczności dla całego środowiska nauki i oświaty oraz instytucji nieprowadzonych przez Miasto Siedlce, a stanowiących jego nierozerwalną część i podnoszących niezaprzeczalnie jego prestiż, wręczono: prof. dr hab. Tamarze Zacharuk (UP-H), dr Bożenie Piechowicz (Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa), ks. kanonikowi dr Piotrowi Paćkowskiemu (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Siedleckiej), ks. dr Krzysztofowi Barydze (Wydział Nauczania Kurii Siedleckiej), ks. dr Pawłowi Kindrackiemu (Instytut Teologiczny w Siedlcach), ks. dr Jackowi Szostakiewiczowi (duszpasterzowi siedleckich nauczycieli i wychowawców), Adamowi Skupowi (Delegatura w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie), Iwonie Oknińskiej (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego), ks. Marcinowi Olkowi (Katolicka Szkoła Podstawowa/Katolickie Gimnazjum), ks. Jackowi Świątkowi (Katolickie Liceum Ogólnokształcące), Marzenie Kowalczuk (Biblioteka Pedagogicznej im. H. Radlińskiej w Siedlcach), Michałowi Hołowni (Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach), Urszuli Łukasiewicz (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach), Grażynie Sobiczewskiej (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach) oraz ks. Mariuszowi Świdrowi (Bursa Św. Stanisława Kostki w Siedlcach).

Na mocy Uchwały Rady Miasta Siedlce w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Siedlce, 58-u dyrektorom, nauczycielom i  wychowawcom wręczono Nagrody Prezydenta za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (lista poniżej). Każdy z nagrodzonych otrzymał dyplom, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.

 

W imieniu wyróżnionych nauczycieli podziękowania władzom samorządowym,w tym szczególnie prezydentowi Siedlec Wojciechowi Kudelskiemu, złożyli: Joanna Wojtkowska – Śpiewak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 - Daniel Wiszniewski

Finalnym punktem uroczystości był spektakl „Cudowna terapia” w wykonaniu aktorów Teatru ES i tancerzy Teatru Tańca Caro, w powieści Daniela Glattauera.

 

aut. JiC; foto: WB

« Powrót

Galeria