Aktualności

14-12-2018

"Nowa" ortopedia w szpitalu

"Nowa" ortopedia w szpitalu

Oddział Ortopedyczno-Urazowy Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Jana Pawła II przy ul. Poniatowskiego, przeszedł gruntowną modernizację. Udało się też dostosować pomieszczenia dla potrzeb Pododdziału Neurochirurgii. Samorząd Mazowsza przeznaczył na projekt ponad 7,3 mln zł.

Dwuetapowa modernizacja

Prace budowlane trwały od marca do listopada i były podzielone na dwa etapy, aby nie dezorganizować funkcjonowania oddziałów. Zmodernizowano pomieszczenia o łącznej powierzchni 1 338 m2 (w tym pododdział Neurochirurgii 163 m2). Zmieniono m.in. układ pomieszczeń i dostosowano je do aktualnych przepisów higieniczno-sanitarnych. Zbiorowe toalety dla pacjentów zastąpione zostały łazienkami przy salach. Dodatkowo z pomieszczeń wydzielono sale dla pacjentów septycznych z trudno gojącymi się ranami oraz izolatki dla chorych z obniżoną odpornością.

Zmodernizowany oddział został wyposażony w wentylację mechaniczną pozwalającą na właściwą wymianę powietrza w salach oraz utrzymanie optymalnej temperatury. Na Oddziale Ortopedyczno-Urazowym udało się wygospodarować przestrzeń na 56 łóżek, a na Pododdziale Neurochirurgii – 10. Zakupiono też nowe wyposażenie. Wymieniono m.in. łóżka szpitalne, meble w salach dla pacjentów i gabinetach zabiegowych oraz pomieszczeniach dla personelu. Poza tym oddział został wyposażony w nowoczesną aparaturę medyczną, w tym centralę intensywnego nadzoru, aparat USG, defibrylator, kardiomonitory.

Z myślą o pacjentach i pracownikach powstała komfortowa i przyjazna przestrzeń wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt medyczny.

– To kolejna inwestycja mająca na celu poprawę jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Siedlcach. Szczególnie cieszy fakt, że udało się ją tak szybko zakończyć. Dzięki przeprowadzonej modernizacji pacjenci będą leczeni za pomocą nowoczesnej aparatury i w bardziej komfortowych warunkach – mówiła Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu Województwa Mazowieckiego.

– Niezmiernie cieszy fakt, że zarząd i pracownicy szpitala konsekwentnie podejmują starania o podnoszenie standardów i jakości usług medycznych w placówce. Wrażliwość na potrzeby pacjentów i dostrzeganie obszarów, w których coś jeszcze można ulepszyć, nie pozostają pustymi deklaracjami. Gratuluję sprawnego i udanego przeprowadzenia inwestycji i życzę powodzenia w kolejnych przedsięwzięciach. Nowo otwarty oddział ortopedii umożliwi pacjentom leczenie na wysokim poziomie i zapewni dostęp do najnowszych technik i szerokiej diagnostyki schorzeń narządu ruchu – powiedziała członek zarządu Elżbieta Lanc.

Nowe możliwości

Wszystkie zmiany w znaczący sposób wpłyną na poprawę warunków hospitalizacji. Podwyższą też jakość świadczonych usług medycznych. Nowy Pododdział Neurochirurgii będzie realizował niedostępne dotychczas w subregionie siedleckim procedury neurochirurgiczne związane z leczeniem guzów i urazów pogranicza czaszkowo-kręgosłupowego, guzów przysadki, mikrochirurgii urazów nerwów obwodowych i splotu ramiennego, technik małoinwazyjnych w leczeniu choroby dyskowej kręgosłupa odcinka szyjnego (artroplastyka), mikrodyscektomii.

Wsparcie od mazowieckiego samorządu

Inwestycję zrealizowano w ramach projektu „Modernizacja Oddziału Ortopedyczno-Urazowego i adaptacja pomieszczeń na potrzeby Pododdziału Neurochirurgii wraz z zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o.” Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 7,6 mln zł, z czego wkład województwa mazowieckiego to 7,3 mln zł, a środki własne szpitala prawie 350 tys. zł.

 

info: mazovia.pl; foto. Kamil Sikorski (podlasie24.pl)

 

 

 

 

« Powrót