Aktualności

08-01-2019

Ratownictwo medyczne na Mazowszu

Ratownictwo medyczne na Mazowszu

Wojewoda Mazowiecki przygotował projekt Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego, który po przeprowadzeniu konsultacji z samorządami obejmuje 5 dyspozytorni oraz 5 Rejonów Operacyjnych na Mazowszu.

W ciągu ostatnich lat w województwie mazowieckim liczba Zespołów Ratownictwa Medycznego wzrosła ze 187 do obecnie 196.

Do konsultacji samorządom przekazano propozycję dwóch wariantów: z trzema lub pięcioma dyspozytorniami, które mają pomóc w dostosowaniu do planowanych zmian ustawowych, wchodzących w życie w 2021 r. Wszystkie odpowiedzi uzyskane od samorządów zostały przeanalizowane.

Obowiązujące umowy na świadczenie usług w zakresie ratownictwa medycznego są ważne do 31 marca 2019 r. Przygotowywany projekt Planu obowiązującego od 1 kwietnia 2019 r. jest podstawą do otwarcia konkursu na realizację świadczeń, w którym może wystąpić każdy podmiot spełniający wymogi oferty konkursowej.

Obecnie na Mazowszu funkcjonuje 6 Rejonów Operacyjnych z 5 dyspozytorniami:
• RO Nr 1 dyspozytornia Warszawa – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego “Meditrans” w Warszawie;
•  RO Nr 2 dyspozytornia Płock – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku;
• RO Nr 3 dyspozytornia Radom –  Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu;
• RO Nr 4 - dyspozytornia Siedlce – “RM-Meditrans” Stacja Pogotowia Ratunkowego w Siedlcach;
• RO Nr 5 dyspozytornia Ostrołęka – “Meditrans Ostrołęka” Stacja Pogotowia Ratunkowego w Ostrołęce;

W przedstawionym do zatwierdzenia przez Ministra Zdrowia projekcie Planu działania systemu PRM, od 1 kwietnia 2019 r. proponowane zlikwidowanie rejonu operacyjnego w Grodzisku Mazowieckim. W nowym Planie dokonano zmian w zakresie przypisania powiatów do docelowych dyspozytorni medycznych w kolejności:
- Powiat sochaczewski do Rejonu Operacyjnego Płock;
- Powiaty grodziski, żyrardowski, oraz warszawski zachodni, do Rejonu Operacyjnego Radom;
- Powiaty piaseczyński i pruszkowski do Rejonu Operacyjnego Warszawa;

Co istotne, proces zmniejszenia liczby dyspozytorni rozpoczął się już w 2011 roku, kiedy z 43 rejonów pozostało - 29, w 2012 r. pozostało - 6 , a w 2017 r. zmniejszono liczbę dyspozytorni do 5, przy jednoczesnym pozostawieniu rejonu operacyjnego . Wojewoda mając na uwadze zapewnienie mieszkańcom należytej opieki medycznej, dba by wzrastała liczba karetek na Mazowszu . Na przestrzeni ostatnich 3 lat liczba Zespołów Ratownictwa Medycznego wzrosła ze 187 w roku 2015, do 196 w 2018 r.

Konsultując Plan z samorządami uwzględniono przedstawione uwagi. Brano pod uwagę możliwości dyspozytorni medycznych. Przy zakładanym zwiększeniu rejonów operacyjnych istotnym było zapewnienie odpowiedniej liczby dyspozytorów medycznych.

Zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Wojewoda tworzy i prowadzi jedną dyspozytornię medyczną w województwie. W województwach mazowieckim oraz śląskim istnieje możliwość utworzenia dwóch dyspozytorni medycznych zgodnie z artykułem 25a ust. 1 i 2 ww. ustawy. Zapisy będą obowiązywały od 1 stycznia 2021 r. Do połowy 2020 roku określony zostanie ostateczny schemat lokalizacji dyspozytorni medycznych.
 

Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego

 

« Powrót