Aktualności

25-07-2019

Ruszyła rekrutacja uzupełniająca

Ruszyła rekrutacja uzupełniająca

W siedleckich szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych są wolne miejsca - dużo więcej niż osób nieprzydzielonych na I etapie rekrutacji.

Przypominamy, że od 26 lipca od godz. 8.00 rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych i trwać będzie do 28 sierpnia 2019 roku zgodnie z harmonogramem określonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły (w formie ustalonej w danej szkole) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym jest określone do 30 lipca do godz. 12.00 odbywa się we wszystkich w szkołach do których zamierza dostać się kandydat. Rekrutacja uzupełniająca jest prowadzona poza systemem elektronicznym. Na stronie naborowej dla kandydatów zostaną opublikowane wszystkie wolne miejsca przeznaczone do rekrutacji uzupełniającej.


W mieście Siedlce mamy:
* w szkołach ponadgimnazjalnych - 86 wolnych miejsc w liceach, 80 miejsc w technikach, 104 miejsca w szkołach branżowych oraz 156 w innych organach niepublicznych.
* w szkołach ponadpodstawowych - 68 wolnych miejsc w liceach, 109 miejsc w technikach, 96 miejsc w szkołach branżowych oraz 166 w innych organach niepublicznych.
 

Z danych wynika, że posiadamy dużo więcej miejsc niż osób nieprzydzielonych na I etapie rekrutacji. Zapraszamy więc do siedleckich szkół!

 

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej wynika z Załącznika do zarządzenia Nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r.

W szczególności:

- weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne – do 16 sierpnia

- podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 19 sierpnia godz. 12.00

- potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – od 19 sierpnia do 27 sierpnia godz. 16.00

- podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 28 sierpnia godz. 10.00.

Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia w rekrutacji uzupełniającej.
 

 

Załączniki:

« Powrót