Aktualności

12-11-2019

Dwunastka szkołą promującą zdrowie

Dwunastka szkołą promującą zdrowie

W Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach odbyło się uroczyste podsumowanie trzyletniego projektu Szkoły Promującej Zdrowie.

Szkoła od początku swojego istnienia realizowała działania prozdrowotne – ma ku temu wyjątkowe warunki terytorialne – blisko Zalewu Siedleckiego, lasu, terenów atrakcyjnych rekreacyjnie, a także odpowiednie obiekty sportowe – zarówno na placu przyszkolnym (boisko typu Orlik, zadaszony kort tenisowy, boisko do koszykówki, place zabaw, patio przy przedszkolu), jak i wewnątrz budynku – halę sportową małą i dużą, salę baletową oraz ogród edukacyjny.

Dwunastka w październiku 2016 roku rozpoczęła starania o uzyskanie certyfikatu potwierdzającego działania prozdrowotne. Powołano szkolnych koordynatorów oraz zespół nauczycieli odpowiedzialnych za przedsięwzięcie, a w realizację całości włączyła się społeczność szkolna – nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie i ich rodzice. Pomysł projektu zrodził się z potrzeby chwili. Statystyki zawierają niepokojące dane dotyczące złych nawyków żywieniowych i braku aktywności ruchowej, szczególnie wśród nastolatków. Alarmujące jest ich nadmierne przywiązanie do sprzętu komputerowego, internetu, telefonów, co, niestety, ma swoje konsekwencje zdrowotne w przyszłości. W szkole podstawowej można osiągnąć najlepsze rezultaty, pokazując zalety zdrowego trybu życia. Młodzi ludzie muszą zdać sobie sprawę, że zdrowie jest ich największym skarbem i jedyną przepustką do wymarzonej przyszłości.

Mając na uwadze zdrowie i przyszłość młodych uczniów w ramach Szkoły Promującej Zdrowie stworzono warunki i działania sprzyjające dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej oraz tworzeniu środowiska wpływającego na zdrowie własne i innych – taki był główny cel projektu. Podjęto współpracę z wieloma instytucjami środowiska lokalnego, by wspólnie promować zdrowy styl życia i realizować zadania profilaktyki zdrowotnej. Szkoła realizowała projekty własne, brała również udział w licznych programach, projektach, kampaniach społecznych ogólnopolskich oraz realizowanych we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Siedlcach, Uniwersytetem Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach, Instytutem Nauk o Zdrowiu i uzyskała wiele certyfikatów. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach, spotkaniach i spektaklach profilaktycznych.

Dwunastka brała udział w XXVIII Konkursie Piosenki o Zdrowiu organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Siedlcach, uczestniczyła także w Pikniku Zdrowia Wojewody Mazowieckiego - XI Festynie „Krew dla miasta i powiatu”, gdzie można było podziwiać wystawę prac uczniów o tematyce prozdrowotnej oraz obejrzeć kronikę Szkoły Promującej Zdrowie SP 12 w Siedlcach.

Dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły odbywały się prelekcje z policjantami, przedstawicielami Krajowej Administracji Skarbowej, pracownikami UPH Instytutu Nauk o Zdrowiu, dietetykami, lekarzami, pielęgniarką szkolną. Organizowano wiele szkolnych konkursów literackich, sportowych, fotograficznych, a także konkursy międzyszkolne -„Scenka dramowa o tematyce prozdrowotnej” oraz prezentacja multimedialna „Żyj zdrowo i kolorowo”.

Szkoła promuje zdrowie poprzez ruch i zajęcia sportowe – uczestniczy i organizuje turnieje, rambity, zawody sportowe, festyny rodzinne, rajdy rowerowe, wycieczki i rejsy prozdrowotne.

Wszystkie te działania zostały zwieńczone uroczystą akademią. Zainaugurowała ją dyrektor szkoły Hanna Głuchowska witając zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: koordynatorka projektu starsza wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Siedlcach p. Ewa Dombrowska, Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce p. Robert Szczepanik, Przewodniczący Rady Miasta Siedlce p. Henryk Niedziółka, przedstawicielka Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Siedlcach, Sekcji Oświaty Zdrowotnej p. Anna Pawlusiewicz, przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach – prof. dr hab. inż. Elżbieta Krzęcio-Nieczyporuk, Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu, prof. dr hab. inż. Katarzyna Antosik, Kierownik Poradni Dietetyczno-Żywieniowej Instytutu Nauk o Zdrowiu oraz p. Katarzyna Ługowska - Instytut Nauk o Zdrowiu, dyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele siedleckich szkół podstawowych oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach, przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele, uczniowie Dwunastki i innych siedleckich placówek.

Część artystyczna była bardzo ciekawa. Artyści przenieśli zebranych w „świat świadomości społecznej na temat zdrowia” – od czasów starożytnych po współczesność. Przybliżyli historię „zdrowia” i „choroby”. Nie zabrakło oczywiście tańca, śpiewu, scenki teatralnej w wykonaniu laureatów międzyszkolnego konkursu oraz występu przedszkolaków, gdyż świadomość prozdrowotna powinna być kształtowana od najmłodszych lat.

Ukoronowaniem akademii było rozdanie nagród z międzyszkolnych konkursów prozdrowotnych.

W kategorii klas I – III „Scenka prozdrowotna” komisje konkursowe przyznały następujące miejsca:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6 w Siedlcach

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 12 w Siedlcach

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 7 w Siedlcach

W konkursie na prezentację multimedialną „Żyj zdrowo i kolorowo” komisje konkursowe wytypowały laureatów:

Klasy IV - VI

I miejsce – Górecka Dominika ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Siedlcach

II miejsce – Małyszka Maja ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Siedlcach

III miejsce – Florczykiewicz Róża ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Siedlcach

Klasy VII – VIII

I miejsce – Ciok Julia ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Siedlcach

II miejsce – Mitura Lidia ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Siedlcach

III miejsce – Bobryk Karol ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Siedlcach.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!
 

« Powrót

Galeria