Aktualności

12-12-2019

Wniosek o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Henryka Sienkiewicza

Wniosek o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Henryka Sienkiewicza

Prezydent Miasta Siedlce informuje o zamieszczeniu wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o sześciu kondygnacjach nadziemnych z parkingiem podziemnym,

z lokalami usługowymi oraz garażem w poziomie parteru, wjazdami oraz infrastrukturą towarzyszącą nadziemną i podziemną na działkach o nr ew. 28/1, 28/2 obręb 49 w Siedlcach przy ul. Henryka Sienkiewicza 48 w Biuletynie Informacji Publicznej – BIP Miasta Siedlce www.bip.siedlce.pl

Zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionego wniosku:

- w postaci papierowej na adres: Urząd Miasta Siedlce Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce.

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP, opatrzone kwalifikowanym podpisem albo podpisem zaufanym.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Siedlce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy, tj. do 2 stycznia 2020 r.

« Powrót