Władze miasta Siedlce

Prezydent Miasta

Wojciech Kudelski

Zastępca Prezydenta Miasta

Jarosław Głowacki

jaroslaw.glowacki@um.siedlce.pl


Zastępca Prezydenta Miasta

Anna Sochacka

anna.sochacka@um.siedlce.pl

Sekretarz Miasta

Sławomir Marchel

slawomir.marchel@um.siedlce.pl

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryła

kazimierz.paryla@um.siedlce.pl